Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia asianajopalkkion kohtuullistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian käsittelyn yhteydessä saattaa asianosaisen ja hänen asiamiehensä tai asianajajan välille syntyä erimielisyyksiä asianajajan palkkion määrästä. Asianajopalkkiota ei ole säädetty laissa, mutta palkkion tulee olla kohtuullinen. Kuluttaja-asiakkaalla on kolme eri mahdollisuutta valittaa asianajajan palkkiosta: kanteen nostaminen tuomioistuimessa, kuluttajariitalautakunta tai viedä asia asianajajaliiton valvontalautakuntaan.

Asianajajan tulee ilmoittaa laskussaan eriteltyinä perusteet laskutukselle. Jos asianajaja ja asiakas eivät pääse asiassa sovintoon, voi asiakas tehdä vahvistuskanteen tuomioistuimeen. Vahvistuskanteella asiakas vaatii kanteellaan palkkion kohtuullistamista. Kanteen perusteella tuomioistuin tekee päätöksen palkkion kohtuullistamisesta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kuluttaja voi viedä asian myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, jolloin kuluttajariitalautakunta antaa suosituksensa palkkiosta ja sen kohtuullisuudesta.

Asianajajaliiton valvontalautakunta käsittelee sille tehdyt valitukset asianajajan toiminnasta, myös laskutuksesta. Valvontalautakunnan tehtävänä on valvoa asianajajien toimintaa. Valvontalautakunnan palkkioriidassa antama suositus on kuitenkin vain suositus, jota asianajajan ei ole pakko noudattaa, vaikka tosin käytännössä suosituksella on suuri merkitys. Valittajan kannattaa muistaa, että palkkioriita-asia ei voi olla yhtä aikaisesti vireillä tuomioistuimessa ja valvontalautakunnassa. Jos asia on saatettu vireille tuomioistuimessa, ei valvontalautakunta tutki asiaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa