Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia oikeudenkäyntikulut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut riita-asiassa tulevat pääsäännön mukaan hävinneen osapuolen maksettavaksi. Riita-asiat jaetaan kahteen eri kategoriaan: dispositiivisiin riita-asioihin sekä indispositiivisiin riita-asioihin. Dispositiiviset riita-asiat ovat niitä, joissa osapuolten sovinto on sallittu. Indispositiivisissa riita-asioissa puolestaan osapuolet eivät voi sopia asiaa. Indispositiivisia riita-asioita ovat esimerkiksi lapsen huoltoa koskevat riidat.

Dispositiivisissa riita-asioissa pääsääntönä on, että hävinnyt osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli maksaa siis myös vastapuolelle oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut. Kohtuulliset ja tarpeelliset kulut korvataan vastapuolelle täysimääräisesti. Kulujen korvaaminen on pääsääntö, johon on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi, jos oikeustila on ollut asian osalta epäselvä, kuluja voidaan alentaa tuomioistuimen harkinnan mukaan. Jos kulut ovat kohtuuttomia, eivät ne tule täysimääräisesti hävinneen maksettaviksi. Lisäksi esimerkiksi häätöasioissa on erikseen säädetty oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudenkäynti ei aina pääty selvään yksipuoliseen voittoon. Kantajan vaatimuksista voidaan hyväksyä osa, jolloin saattaa syntyä ns. tasatilanne. Tasatilanteissa kulut jäävät yleensä osapuolten itsensä maksettaviksi.

Indispositiivisissa riita-asioissa kulut jäävät lähtökohtaisesti osapuolten itsensä maksettaviksi. Kuten on edellä mainittu, tällaisia asioita ovat mm. lapsen huoltoa koskevat riidat. Tästäkin pääsäännöstä on poikkeuksia. Jos on olemassa erityinen syy velvoittaa hävinnyt osapuoli maksamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, tuomioistuin voi päättää kulujen määräämisestä hävinneelle osapuolelle.

Usein henkilöiden välisissä riidoissa oikeudenkäyntikulut nousevat hyvin suuriksi suhteessa haviteltavaan korvaukseen tai saamiseen. Siksi kulujen jakautumiseen kannattaa perehtyä huolella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa