Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia: kuka maksaa oikeudenkäyntikulut?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäymiskaaressa säädetään siitä, kuka maksaa oikeudenkäyntikulut riita-asioissa. Oikeudenkäymiskaaresta löytyy relevantti lainsäädäntö liittyen oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen riita-asioissa. Lähtökohta sovinnon alaisessa riita-asiassa on se, että hävinnyt osapuoli maksaa oikeudenkäyntikulut myös vastapuolensa osalta. Jos taas asiassa ei ole sallittu sovintoa, lähtökohtana on, että osapuolet pitävät kulut omana vahinkonaan.

Dispositiivisissa riita-asioissa pääsääntönä on, että hävinnyt osapuoli korvaa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vastapuolelleen. Dispositiivisia riita-asioita ovat ne asiat, joissa sovinto on sallittu. Kohtuulliset ja tarpeelliset kulut korvataan vastapuolelle täysimääräisesti. Kulujen korvaaminen on pääsääntö, johon on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi, jos oikeustila on ollut asian osalta epäselvä, kuluja voidaan alentaa tuomioistuimen harkinnan mukaan. Jos kulut ovat kohtuuttomia, eivät ne tule täysimääräisesti hävinneen maksettaviksi. Lisäksi esimerkiksi häätöasioissa on erikseen säädetty oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudenkäynti ei aina pääty selvään yksipuoliseen voittoon. Kantajan vaatimuksista voidaan hyväksyä osa, jolloin saattaa syntyä ns. tasatilanne. Tasatilanteissa kulut jäävät yleensä osapuolten itsensä maksettaviksi.

Indispositiivisissa riita-asioissa kulut jäävät lähtökohtaisesti osapuolten omaksi vahingoksi. Indispositiivisia riita-asioita ovat ne asiat, joissa ei sallita sovintoa. Tällaisia asioita ovat mm. lapsen huoltoa koskevat riidat. Tästäkin pääsäännöstä on poikkeuksia. Jos on olemassa erityinen syy velvoittaa hävinnyt osapuoli korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, tuomioistuin voi päättää kulujen määräämisestä hävinneelle osapuolelle.

Oikeudenkäyntikuluja tulee vaatia vastapuolelta ennen asian käsittelyn loppumista. Vaatimuksessa on lisäksi eriteltävä kulut sekä niiden perusteet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa