Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja oikeudenkäyntimaksu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksiä, jotka ratkaistaan oikeudenkäynnissä tuomioistuimessa, kutsutaan riita-asioiksi. Oikeudenkäynnistä riita-asioissa on maksettava oikeudenkäyntimaksu siitä riippumatta, mikä on oikeudenkäynnin lopputulos.

Asianomistajat eli asian osapuolet riita-asiassa ovat kantaja, eli haasteen tekijä, sekä vastaaja, eli haastettu. Riita-asian kantajalta peritään oikeudenkäyntimaksu, kun tämä vie haastehakemuksen tuomioistuimelle ja riita-asia laitetaan näin ollen vireille. Tavallisen riita-asian käsittely tuomioistuimessa maksaa 86-500 euroa. Riita-asian kantajalle voidaan myöntää valtion varoista oikeusapua, jos katsotaan, että hän tarvitsee asiantuntevaa apua tässä oikeudellisessa asiassa, eikä taloudellisen asemansa vuoksi ole kykeneväinen maksamaan oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja itse.

Oikeusavun saamisen edellytyksistä säädetään laissa. Edellytykset määräytyvät hakijan käyttövaran eli kuukausittain käyttöön jäävien tulojen sekä hakijan varallisuuden perusteella. Oikeusapua on mahdollista saada täysin maksutta tai vaihtoehtoisesti maksamalla omavastuuosuuden kuluista. Jos oikeusapua ei myönnetä täysin korvauksetta, tulee siitä maksaa 70 euroa. Oikeusapua voi hakea valtion oikeusaputoimistolta. Myös kantajan oma vakuutus saattaa kattaa oikeudenkäyntimaksun kustannukset.

Oikeudenkäyntimaksun lisäksi asianosaisille tulee maksettavaksi oikeuskäyntiavustajan palkkio, mahdolliset todistajien palkkiot sekä muut oikeudenkäynnistä johtuvat kustannukset ja menetykset. Laki määrää, kenen asianosaisen vastuulla maksaminen on missäkin tilanteessa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä oikeudenkäyntimaksusta tai muista menoista riita-asioissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa