Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja oikeudenkäyntikulujen korvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta riita-asioissa säädetään oikeudenkäymiskaaren 21 luvussa. Pääsäännön mukaan dispositiivisessa riita-asiassa(asiassa, jossa sovinto on sallittu) hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Sen sijaan indispositiivisessa riita-asiassa(asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu) osapuolet pitävät pääsääntöisesti kulut vahinkonaan.

Dispositiivisissa riita-asioissa pääsääntönä on, että hävinnyt osapuoli korvaa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut vastapuolelleen. Kohtuulliset ja tarpeelliset kulut korvataan vastapuolelle täysimääräisesti. Kulujen korvaaminen on pääsääntö, johon on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi jos oikeustila on ollut asian osalta epäselvä, kuluja voidaan alentaa tuomioistuimen harkinnan mukaan. Jos kulut ovat kohtuuttomia, eivät ne tule täysimääräisesti hävinneen maksettaviksi. Lisäksi esimerkiksi häätöasioissa on erikseen säädetty oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudenkäynti ei aina pääty selvään yksipuoliseen voittoon. Kantajan vaatimuksista voidaan hyväksyä osa, jolloin saattaa syntyä ns. tasatilanne. Tasatilanteissa kulut jäävät yleensä osapuolten itse maksettaviksi.

Indispositiivisissa riita-asioissa kulut jäävät lähtökohtaisesti osapuolten omaksi vahingoksi. Kuten edellä mainittu, tällaisia asioita ovat mm. lapsen huoltoa koskevat riidat. Tästäkin pääsäännöstä on poikkeuksia. Jos on olemassa erityinen syy velvoittaa hävinnyt osapuoli korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, tuomioistuin voi päättää kulujen määräämisestä hävinneelle osapuolelle.

Jos oikeudenkäyntikulujen suhteen herää kysymyksiä, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen avun saamiseksi. Muistettava on myös, että oikeudenkäyntikuluja koskeva vaatimus on tehtävä vastapuolelle ennen pääkäsittelyn päättymistä. Vaatimuksessa tulee eritellä kulujen määrä sekä niiden perusteet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa