Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja oikeudenkäyntikulujen korvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta riita-asioissa säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Pääsäännön mukaan dispositiivisessa riita-asiassa eli asiassa, jossa sovinto on sallittu, hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Sen sijaan indispositiivisessa riita-asiassa eli asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, osapuolet pitävät pääsääntöisesti kulut vahinkonaan.

Dispositiivisissa riita-asioissa pääsääntönä on, että hävinnyt osapuoli korvaa vastapuolelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Kohtuulliset ja tarpeelliset kulut korvataan vastapuolelle täysimääräisesti. Kulujen korvaaminen on pääsääntö, johon on kuitenkin poikkeuksia. Esimerkiksi, jos oikeustila on ollut asian osalta epäselvä, kuluja voidaan alentaa tuomioistuimen harkinnan mukaan. Jos kulut ovat kohtuuttomia, eivät ne tule täysimääräisesti hävinneen maksettaviksi. Lisäksi esimerkiksi häätöasioissa on erikseen säädetty oikeudenkäyntikuluista.

Oikeudenkäynti ei aina pääty selvään yksipuoliseen voittoon. Kantajan vaatimuksista voidaan hyväksyä osa, jolloin saattaa syntyä ns. tasatilanne. Tasatilanteissa kulut jäävät yleensä osapuolten itsensä maksettaviksi.

Indispositiivisissa riita-asioissa kulut jäävät lähtökohtaisesti osapuolten omaksi vahingoksi, tällaisia asioita ovat mm. lapsen huoltoa koskevat riidat. Tästäkin pääsäännöstä on poikkeuksia. Jos on olemassa erityinen syy velvoittaa hävinnyt osapuoli korvaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut, tuomioistuin voi päättää kulujen määräämisestä hävinneelle osapuolelle.

Oikeudenkäyntikuluja koskeva korvausvaatimus on tehtävä tuomioistuimessa ennen pääkäsittelyn päättymistä. Vaatimuksessa tulee eritellä kulujen määrät sekä niiden perusteet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa