Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröintihakemus voidaan siirtää toisen nimiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rekisteröintihakemus on suoraan siirrettävissä hakijalta toiselle. Tällainen mahdollisuus nousee esille silloin, kun joku muu kuin alkuperäinen rekisteröinnin hakija on osoittanut, että hänellä on parempi oikeus kasvinjalostajanoikeuteen kuin hakijalla. Jos joku näyttää Eviralle, että hänellä on parempi oikeus lajikkeeseen kuin hakijalla, Eviran tulee hänen vaatimuksestaan siirtää hakemus hänelle. Väitteentekijänä voi olla se, joka katsoo, että hän on lajikkeen jalostaja ja että hakija on saanut lajikkeen vilpillisesti. Väite paremmasta oikeudesta lajikkeeseen voi perustua esimerkiksi jalostajan ja jalostuslaitoksen väliseen riitaan siitä, kumpi heistä on heidän välisensä sopimuksen perusteella oikeutettu saamaan kasvinjalostajanoikeuden. Paremman oikeuden näyttäminen toteen tapahtuu siis väitteellä, joka johtaa joko Eviran tekemään ratkaisuun, jos tapaus on selvä, tai jos asia on epäselvä, tuomioistuinkäsittelyyn. Ennen kuin siirtovaatimus on lopullisesti ratkaistu, hakemusta ei saa jättää tutkimatta, hyväksyä, hylätä tai peruuttaa ja jos tuomioistuimessa on vireillä riita paremmasta oikeudesta lajikkeeseen, hakemuksen käsittely on keskeytettävä, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu. Hakijan, joka voittaa parempaa oikeutta koskevan riidan, ei tarvitse tehdä uutta hakemusta. Vaatimus hakemuksen siirtämisestä voidaan tehdä milloin tahansa hakemuksen käsittelyn aikana. Samalla siirronsaajan on maksettava Eviralle hakemusmaksu. Rekisteröintihakemuksen suora siirtäminen hakijalta toiselle on aikaa ja vaivaa säästävä toimenpide. Yleensä siirronsaaja hyötyy mahdollisimman aikaisin tehdystä rekisteröintihakemuksesta. Käytännössä siirtomenettely ei kuitenkaan ole aina toimiva ratkaisu, sillä aiemmin tehty hakemus ei välttämättä täytä siirronsaajan tarpeita ja toiveita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa