Minilex - Lakipuhelin

Kasvinjalostajanoikeuden rikkominen voi johtaa rikossyytteeseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki kasvinjalostajanoikeudesta säätää erilaisia rangaistuksia, jos joku rikkoo lakia vastaan. Kasvinjalostajaoikeuden haltijalla on yksinoikeus hyödyntää lajikkeen lisäysaineistoa ammattimaisessa tuottamisessa ja markkinoinnissa. Jos joku tahallaan rikkoo tätä yksinoikeutta, on hänet tuomittava kasvinjalostajanoikeuden loukkaamisesta sakkoon.

Kasvinjalostajanoikeuden loukkaamisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun loukkaaja tahallaan ilman omistajan suostumusta tuottaa, myy, varastoi tai vie maasta lajikkeen lisäysaineistoa. Muuten kuin tahallaan tehty loukkaus ei voi johtaa rankaisemiseen kasvinjalostajanoikeuden loukkaamisesta.

Jos joku tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa tuomitaan hänet kasvinjalostajarikkomuksesta sakkoon.Tämä koskee siis viljelijän velvollisuutta antaa pyydettäessä viranomaisille ja kasvinjalostajanoikeuden haltijalle maksuvelvollisuuden toteamiseksi tarvittava tieto.

Kasvinjalostajarikkomuksesta tuomitaan myös se, joka rikkoo säännöksiä lajinimikkeen käyttämisestä. Tällöinkin rangaistuksena on sakko.

Vakavampi rikos kasvinjalostajanoikeutta vastaan on teollisoikeusrikos, josta säädetään rikoslaissa. Teollisoikeusrikoksesta tuomitaan se, joka loukkaa kasvinjalostajanoikeutta siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Teollisoikeusrikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Teollisoikeusrikoksesta tuomitseminen ei edellytä teolta välttämättä tahallisuutta, vaan merkitystä on ainoastaan aiheutetun vahingon suuruudella. Arvioinnissa tuomioistuin harkitsee vahingon syntymisen todennäköisyyttä eli kyse ei tarvitse olla jo syntyneestä vahingosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa