Minilex - Lakipuhelin

Kasvinjalostajanoikeuden rikkominen voi johtaa rikossyytteeseen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kasvinjalostajanoikeuden rikkominen on rikos, josta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen. Kyseessä on asianomistajarikos, eli virallinen syyttäjä ei voi nostaa syytettä ilman loukatun suostumusta tai pyyntöä.

Joka tahallaan loukkaa kasvinjalostajan yksinoikeutta, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava teollisoikeusrikoksena, kasvinjalostajanoikeuden loukkaamisesta sakkoon. Kasvinjalostajanoikeuden loukkaamisesta on kyse esimerkiksi silloin, kun loukkaaja tahallaan ilman omistajan suostumusta tuottaa, myy, varastoi tai vie maasta lajikkeen lisäysaineistoa. Muuten kuin tahallaan tehty loukkaus ei voi johtaa rankaisemiseen kasvinjalostajanoikeuden loukkaamisesta.

Astetta ankarampana rikosnimikkeenä on teollisoikeusrikos. Joka loukkaa kasvinjalostajanoikeutta siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, on tuomittava teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Teollisoikeusrikoksesta tuomitseminen ei edellytä teolta tahallisuutta, sillä merkittävää on vain vahingon suuruus. Arvioinnissa tuomioistuin harkitsee vahingon syntymisen todennäköisyyttä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa