Minilex - Lakipuhelin

Puoltavan tuomion tiedottamiskulut korvataan loukatulle


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun kyse on kasvinjalostajanoikeuden loukkausta koskevasta riita-asiasta, tuomioistuin voi määrätä tuomion julkistamiskulujen korvaamisesta. Loukatulla on nimittäin oikeus julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan todetaan loukanneen hänen kasvinjalostajanoikeuttaan. Julkistamalla tuomion loukattu saa riidan lopputuloksen tehokkaasti myös ulkopuolisten tietoon. Tuomioistuin voi siis kantajan vaatimuksesta määrätä, että vastaajan on korvattava kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu loukanneen kasvinjalostajanoikeutta.

Korvausmääräystä ei anneta, jos kyseisten tietojen levittäminen on esimerkiksi salassapitosäännösten perusteella kielletty. Harkitessaan määräyksen antamista ja määräyksen sisältöä tuomioistuimen tulee oikeasuhteisuuden periaatteen mukaisesti ottaa huomioon julkistamisen yleinen merkitys, loukkauksen laatu ja laajuus, julkistamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut vastaavat seikat.

Tuomioistuin harkitsee sopivan julkistamiskulujen enimmäismäärän, jonka se määrää vastaajan maksettavaksi. Enimmäismäärän yli menevän osuuden kantaja joutuu maksamaan itse. Antaessaan määräyksen korvaussummasta ja muista korvauksen ehdoista tuomioistuin määrää myös ajan, jonka kuluessa julkistaminen on tehtävä. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa