Minilex - Lakipuhelin

Kasvilajikkeen nimen on oltava erottamiskykyinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Perusedellytys kasvilajikkeen nimelle on sen erottamiskyky, sillä lajikkeen nimeämisen tarkoituksena on lajikkeen tunnistaminen. Lajike tulee voida erottaa lajikenimen perusteella muista saman tai lähisukuisen lajin lajikkeista. Lajikkeen nimen on siten oltava uniikki ainakin kyseisen kasvilajin sisällä. Käytännössä lajikenimi ei voi koostua pelkistä numeroista, jollei se ole kyseisellä lajilla vakiintunut tapa nimetä lajikkeita. Lajikkeen nimi ei saa myöskään olla harhaanjohtava tai antaa vaikutelmaa, että lajikkeella olisi tiettyjä ominaisuuksia, joita sillä ei todellisuudessa ole. Nimi ei myöskään saa antaa väärää vaikutelmaa lajikkeen arvosta eikä tunnistamisesta. Vaikka jo pieni ero lajikkeiden nimissä tekisi nimestä periaatteessa yksilöllisen, se ei välttämättä riitä tekemään siitä myös erottamiskykyistä. Jos nimen erottamiskyky on tulkinnanvarainen, vaarana on rekisteröintihakemuksen hylkääminen tai ainakin rekisteröintimenettelyn viivästyminen. Rekisteröintiprosessin sujuvuuden takaamiseksi hakijan on syytä luoda nimi, jota ei varmuudella voida sekoittaa muiden olemassa olevien lajikkeiden nimiin. Lajikkeen nimeä ei saa hyväksyä, jos se on sekoitettavissa tavaramerkkiin, nimeen, toiminimeen tai muuhun tunnusmerkkiin, johon muulla kuin hakijalla on suoja siten, että tämä toisella oleva suoja on esteenä lajikenimen rekisteröinnille. Tarkoituksena on varmistaa, että mikään lajikkeen nimenä rekisteröityyn merkintään liittyvä oikeus ei estä nimen vapaata käyttöä lajikkeen yhteydessä myöskään jalostajanoikeuden lakattua. Kun suojatun lajikkeen lisäysaineistoa markkinoidaan, siitä on käytettävä sen hyväksyttyä lajikenimeä. Hyväksyttyä lajikenimeä on käytettävä vielä senkin jälkeen, kun kasvinjalostajanoikeuden voimassaoloaika on päättynyt tai oikeus on muuten lakannut. Hyväksytyn lajikenimen uudelleenkäyttö voisi aiheuttaa ongelmia, joten lajikkeen hyväksyttyä nimeä ei ole suositeltavaa käyttää edes läheisen lajin lajikkeesta, vaikka suojattu lajike ei ole enää olemassa. Hakija jättää lajikkeen nimiehdotuksen Eviralle. Mikäli nimiehdotus ei täytä lajikkeen nimelle annettuja vaatimuksia, Evira kehottaa hakijaa ehdottamaan määräajan kuluessa uutta nimeä. Nimi rekisteröidään samalla, kun kasvinjalostajanoikeus myönnetään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa