Minilex - Lakipuhelin

Patentin haltija voi saada vastavuoroisen pakkoluvan kasvinjalostajanoikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun bioteknologisen keksinnön patentin haltijan ja kasvinjalostajan oikeudet ovat ristiriidassa, patentinhaltija voi hakea pakkolupaa kyseisen oikeuden suojaaman lajikkeen muulla kuin yksinoikeudella tapahtuvaa käyttöä varten. Pakkoluvalla on tarkoitus mahdollistaa keksinnön käyttö, vaikka se loukkaisi lajiketta koskevaa aiempaa kasvinjalostajanoikeutta. Pakkoluvan saamisen edellytyksiä on kolme. Ensinnäkään kyseessä ei ole normaali pakkolupa, vaan erityissäännös, joka koskee pelkästään bioteknologisia keksintöjä. Keksinnön on siis oltava bioteknologinen, jotta patentinhaltija voi saada sillä pakkoluvan. Toiseksi vaaditaan vapaaehtoisia sopimusneuvotteluja. Ennen kuin pakkolupaa myönnetään, hakijan on pyrittävä sopimussuhteeseen vapaaehtoisin keinoin. Hänen on toisin sanoen otettava yhteyttä kasvinjalostajanoikeuden haltijaan tai tämän edustajaan ja yritettävä päästä sopimukseen asiasta. Hakijan on pystyttävä osoittamaan, että hän ei ole onnistunut sopimusteitse saamaan lupaa kasvinjalostajanoikeuden haltijalta. Kolmanneksi keksinnön on täytettävä asetetut laatuvaatimukset. Patentin haltijan on osoitettava tuomioistuimelle, että keksintö edustaa huomattavaa teknistä kehitystä, johon liittyy huomattava taloudellinen etu suojattuun kasvilajikkeeseen nähden. Vain vähäinen taloudellinen etu ei riitä kumoamaan kasvinjalostajanoikeutta, vaan edun on oltava selvästi suurempi kuin kasvilajikkeesta saatavan taloudellisen edun. Kyseessä on eräänlainen etuvertailu, jolla tuomioistuin punnitsee niin keksinnöstä kuin suojatusta kasvilajikkeestakin saatuja hyötyjä. Jos kaikki edellä mainitut edellytykset täyttyvät, tuomioistuin voi myöntää pakkoluvan. Jos patentin haltijalle myönnetään tällainen pakkolupa, kasvinjalostajanoikeuden haltijalla on tällöin oikeus saada kohtuullisin ehdoin vastavuoroinen lupa käyttää suojattua keksintöä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa