Minilex - Lakipuhelin

Rekisteröintihakemuksen sisältövaatimukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kasvinjalostajanoikeuden hyväksymisestä, rekisteröimisestä, julkaisemisesta ja rekisterin ylläpidosta vastaa Evira. Hakemus kasvinjalostajanoikeuden myöntämiseksi tehdään kirjallisesti Eviralle suomen, ruotsin tai englannin kielellä. Hakemuksessa on esitettävä kasvinjalostajanoikeuden hakijan, mahdollisen asiamiehen sekä jalostajan tiedot. Lajikkeen yksilöiminen edellyttää, että lajikkeella on nimi. Siksi hakemukseen tulee sisällyttää ehdotus lajikenimeksi. Jos ehdotettu lajikenimi voidaan sekoittaa sellaiseen lajikkeen aineistoa tai sen kaltaisia tavaroita koskevaan tavaramerkkiin, nimeen, toiminimeen tai muuhun tunnusmerkkiin, johon hakijalla on yksinoikeus, hakemukseen on liitettävä rekisteriote Patentti- ja rekisterihallitukselta siitä, että tavaramerkki, nimi, toiminimi tai muu tunnusmerkki on poistettu asianomaisesta rekisteristä. Jos tällaista tunnusmerkkiä ei ole rekisteröity, hakijan on liitettävä hakemukseen selvitys siitä, että hän on luopunut tai on valmis luopumaan oikeudestaan käyttää tätä tunnusmerkkiä. Lajikkeen osalta vaadittavat muut tiedot ovat selvitys lajikenimen käytöstä sekä jalostajan tunnus, kasvisuku ja -laji, tiedot lajikkeen alkuperästä, suojauksesta toisessa valtiossa ja koetuloksista sekä tiedot siitä, haetaanko etuoikeutta, sekä siitä, missä ja milloin aikaisemmat hakemukset on tehty. Lajikkeen myynti ja muu luovutus ennen hakemuksen tekemistä on este kasvinjalostajanoikeuden myöntämiselle, mutta viranomaisella ei ole mahdollisuutta hakemusta käsitellessään käytännössä tarkistaa, että lajiketta ei ole tarjottu kaupaksi tai markkinoitu ennen hakemuksen jättämistä. Tämän vuoksi hakijan on vakuutettava, ettei lajiketta ole markkinoitu hyödyntämistarkoituksessa ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksessa on lisäksi kerrottava, onko kyseessä muuntogeeninen lajike ja milloin lajike on hyväksytty viljelyyn. Lajikkeen testaamisen järjestämiseksi on lisäksi tarpeen tietää, onko muuntogeeninen lajike hyväksytty avoimessa viljelyssä käytettäväksi eli voidaanko se kylvää koekentälle muiden lajikkeiden kanssa. Hakemuspäiväksi merkitään se päivä, jona hakemusasiakirjat on toimitettu Eviralle ja hakemusmaksu on maksettu. Hakemuksessa on oltava vähimmäistietoina hakemuspäivän saamiseksi hakijan nimi ja yhteystiedot, kasvisuku ja -laji, lajikenimi ja jalostajan tunnus. Jos hakija ei ole toimittanut kaikkia rekisteröintiprosessissa tarvittavia tietoja, Eviran on kehotettava hakijaa korjaamaan hakemuksessa olevat puutteet määräajassa. Mikäli hakija ei korjaa puutteita määräajassa, jätetään hakemus tutkimatta. Tutkimatta jätetty hakemus otetaan kuitenkin käsiteltäväksi, jos hakija kuukauden kuluessa Eviran antaman määräajan päättymisestä sitä pyytää sekä ryhtyy toimenpiteisiin puutteellisuuden korjaamiseksi ja saman ajan kuluessa suorittaa uudelleenkäsittelymaksun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa