Minilex - Lakipuhelin

Pesänhoitajan ilmoitusvelvollisuus konkurssin rauetessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiinasettamispäätös ei aina johda konkurssin loppuun viemiseen. Konkurssi voi myös lakata ennenaikaisesti raukeamalla. Tuomioistuimen on tehtävä päätös konkurssin raukeamisesta, jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten suorittamiseen eikä kukaan velkojista ota kustannuksista vastatakseen. Raukeamispäätös on tehtävä myös jos velkojille konkurssipesän varoista tuleva kertymä jäisi niin vähäiseksi, ettei konkurssin jatkamista voida sen vuoksi pitää tarkoituksenmukaisena. Ilmoitusvelvollisuus konkurssin raukeamisesta on pesänhoitajalla tai konkurssipesän julkisselvittäjällä. Julkisselvittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka määrätään selvittämän pesää pesänhoitajan sijaa silloin, kun konkurssi muuttuu erityisestä syystä yksityisestä pesänselvityksestä julkiseksi.

Pesänhoitajan tai julkisselvittäjän on ilmoitettava tuomioistuimen määräyksen mukaisesti konkurssin raukeamisesta. Tämä ilmoitus tulee tehdä konkurssiasiamiehelle, velalliselle, ja velkojille. Ilmoituksen perusteella velkoja voi tehdä päätöksen siitä, ottaako tämä konkurssi kulut vastattavakseen. Pesänhoitajan on myös viipymättä ilmoitettava konkurssin raukeamisesta sille viranomaiselle ja rekisterinpitäjälle, jolle pesänhoitaja on ilmoittanut konkurssin alkamisesta.

Näissä, ja kaikissa muissa konkurssiin liittyvissä asioissa lisätietoa tarjoavat Minilexin lakimiehet, lakipuhelin ja muut Minilexin artikkelit.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa