Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin raukeaminen varojen puutteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi on maksukyvyttömyysmenettely, jonka tarkoituksena on saada velkojille maksettua mahdollisimman suuri osuus heidän saatavistaan. Konkurssin alkaessa velallisen omaisuus siirtyy velkojien määräysvaltaan. Konkurssivelkoja ovat ne velat, jotka ovat syntyneet ennen konkurssin alkamista. Konkurssin aikana syntyneet velat ovat massavelkaa ja ne maksetaan niiden erääntyessä.

Konkurssi raukeaa, jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten eli massavelkojen suorittamiseen. Päätöksen konkurssin raukeamisesta tekee tuomioistuin. Konkurssin raukeaminen voidaan estää sillä, että joku velkojista ottaa konkurssimenettelyn kustannukset vastattavakseen. Tuomioistuimen on kuitenkin päätettävä konkurssin raukeamisesta, jos velkojille konkurssipesän varoista tuleva kertymä jäisi niin vähäiseksi, ettei konkurssin jatkamista voida pitää tarkoituksenmukaisena.

Pesänhoitajalla on velvollisuus tehdä esitys konkurssin raukeamisesta ilman aiheetonta viivytystä, jos konkurssipesän varat eivät riitä massavelkojen suorittamiseen tai muu konkurssin raukeamisen peruste on käynyt ilmi. Esitys konkurssin raukeamisesta voidaan tehdä vasta pesäluettelon ja velallisselvityksen jälkeen ja esityksen voi tehdä myös velallinen, velkoja tai konkurssiasiamies. Ennen esityksen tekemistä tuomioistuimelle, pesänhoitajan on toimitettava esitys, pesäluettelo, velallisselvitys sekä arvio konkurssimenettelyn kustannuksista ja niihin käytettävissä olevista varoista suurimmille velkojille ja tiedusteltava, ottavatko nämä konkurssimenettelyn kustannukset vastattavakseen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]