Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin raukeamisen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssilain mukaisilla konkurssimenettelyn aloittamista seuraavilla oikeusvaikutuksilla pyritään turvaamaan menettelyn tarkoituksenmukainen, joutuisa ja tehokas toteuttaminen tilanteissa, joissa velallisen konkurssiin asettamisen yleiset edellytykset vallitsevat. SIkäli, kun konkurssimenettelyä ei syystä tai toisesta voida toteuttaa konkurssilaissa säädetyllä tavalla, yksilön henkilökohtaista vapautta ja toimintakykyä rajoittavat oikeusvaikutukset eivät enää ole perusteltuja. Eräs tällaisista tilanteista on konkurssin raukeaminen varojen puutteessa. Konkurssin rauetessa konkurssin oikeusvaikutukset lakkaavat välittömästi.

Erityisestä syystä tuomioistuin voi määrätä, että oikeusvaikutukset pysyvät voimassa, kunnes raukeamispäätös saa lainvoiman tai toisin määrätään. Esimerkiksi menestyvän muutoksenhaun mahdollisuus katsotaan erityiseksi syyksi konkurssin oikeusvaikutusten jatkamiselle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa