Minilex - Lakipuhelin

Raukeamishakemus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssissa velallisen koko omaisuus käytetään velkojen maksuun siten, että velkojat saavat suhteellisen osuuden omaisuudesta. Tuomioistuin voi määrätä konkurssin raukeamaan, jos konkurssipesän varat ovat niin vähissä, että ne eivät riitä konkurssin kustannusten maksamiseen eikä kukaan velkojista ota vastattavakseen kustannuksista. Samoin konkurssi voi raueta, jos velkojille arvioidaan tulevan vain vähäinen kertymä varoista. Konkurssipesän selvittämisestä vastaa tuomioistuimen määräämä pesänhoitaja. Pesänhoitaja tekee myös raukeamishakemuksen, mikäli konkurssin jatkamiselle ei ole edellytyksiä.

Pesänhoitajan tulee tehdä konkurssin raukeamista koskeva hakemus tuomioistuimelle ilman aiheetonta viivästystä. Raukeamishakemuksen voi tehdä myös velkoja, velallinen tai konkurssiasiamies. Hakemuksen tekemisedellytyksenä on pesäluettelon ja velallisselvityksen laatiminen.

Ennen hakemuksen tekemistä pesänhoitajan on varattava suurimmille velkojille tilaisuus tulla kuulluksi ennen hakemuksen tekemistä. Pesänhoitajan tulee toimittaa velkojille esitys konkurssin raukeamisesta kuukauden kuluessa pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumisesta, hänen tulee myös tiedustella velkojilta ottavatko nämä vastattavakseen konkurssimenettelyn kustannuksista. Esitys on toimitettava myös konkurssiasiamiehelle ja velalliselle. 

Jos konkurssin raukeamisen edellytyksiä ei voida syystä tai toisesta arvioida määräajassa, pesänhoitajan on toimitettava esityksensä velkojille ilman aiheetonta viivytystä ja ilmoitettava viivästyksen syy konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmään.

Pesänhoitajan on liitettävä konkurssin raukeamista koskevaan hakemukseensa pesäluettelo ja velallisselvitys sekä arvionsa konkurssimenettelyn kustannuksista ja niihin käytettävissä olevista varoista. Jos hakemuksen on tehnyt velkoja, velallinen tai konkurssiasiamies, pesänhoitajan on tuomioistuimen pyynnöstä toimitettava asian käsittelyä varten pesäluettelo ja velallisselvitys sekä arvionsa konkurssimenettelyn kustannuksista ja niihin käytettävissä olevista varoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]