Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin raukeaminen ja ulosotto

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssin alettua konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen ei lähtökohtaisesti saa kohdistaa ulosottotoimia konkurssisaatavan perimiseksi. Konkurssi katsotaan alkaneeksi, kun kun velallinen asetetaan tuomioistuimen päätöksellä konkurssiin.

Jos konkurssi lakkaa esimerkiksi raukeamiseen, myös konkurssin alkamisen oikeusvaikutukset lakkaavat. Myös ulosottotoimien kielto päättyy siis konkurssin raukeamiseen. Tuomioistuin tekee päätöksen konkurssin raukeamisesta, jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten suorittamiseen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Konkurssin oikeusvaikutukset lakkaavat, kun tuomioistuimen päätös raukeamisesta on annettu. Näin ollen ulosottotoimiin voidaan ryhtyä raukeamispäätöstä koskevasta muutoksenhausta huolimatta. Tuomioistuin voi kuitenkin erityisestä syystä määrätä, että oikeusvaikutukset ovat voimassa, kunnes päätös raukeamisesta on lainvoimainen.

Konkurssin oikeusvaikutusten lakatessa pesänhoitajan on ilmoitettava siitä ulosottomiehelle. Selvittäjän on konkurssin rauettua varattava ulosottomiehelle tilaisuus kohtuullisessa ajassa ulosmitata se velallisen omaisuus, jota ei tarvita konkurssikustannusten ja muiden konkurssipesän velkojen maksamiseen. Selvittäjän ei kuitenkaan ole tehtävä ilmoitusta, jos se on esimerkiksi pesän varojen vähäisyyden ilmeisen tarpeetonta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa