Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin raukeaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Päätöksen konkurssin raukeamisesta tekee tuomioistuin. Konkurssin raukeamiselle on laissa säädetty tiettyjä edellytyksiä. 

Konkurssi määrätään raukeamaan taloudellisista syistä. Konkurssi tulee määrätä raukeamaan, jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssista aiheutuviin kustannuksiin eikä kukaan konkurssivelkojista ota näitä kustannuksia vastattavakseen. Konkurssi voidaan määrätä raukeamaan myös silloin, kun konkurssipesän varoista kertyisi velkojille niin pieni suoritus, ettei konkurssin jatkaminen ole enää tarkoituksenmukaista. 

Tuomioistuin ei kuitenkaan voi määrätä konkurssia raukeamaan silloin, kun konkurssipesän selvitystä jatketaan julkisselvityksenä. 

Pesänhoitaja tekee esityksen konkurssin raukeamisesta. Esitys on tehtävä ilman aiheetonta eli perustelematonta viivytystä. Esitys on tehtävä sen jälkeen, kun edellä käsitellyt perusteet ovat käyneet ilmi. Esitystä konkurssin raukeamisesta ei kuitenkaan voida tehdä ennen kuin konkurssipesän pesäluettelo ja velallisselvitys on laadittu. 

Vaihtoehtoisesti esityksen voi tehdä myös velkoja, konkurssivelallinen tai konkurssiasiamies viranomaisena. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Pesänhoitajan on liitettävä konkurssin raukeamista koskevaan esitykseen erinäisiä asiakirjoja, kuten edellä mainitut pesäluettelo ja velallisselvitys. Koska perusteet konkurssin raukeamiselle ovat taloudelliset, pesänhoitajan on esitettävä arvio konkurssimenettelyyn tarvittavista kustannuksista ja konkurssipesän varoista.

Pesänhoitajan esitys konkurssin raukeamisesta on toimitettava myös suurimmille konkurssivelkojille ja konkurssiasiamiehelle. Raukeamisesityksestä on myös ilmoitettava konkurssivelalliselle. Näitä tahoja voidaan myös kuulla konkurssin raukeamista koskevassa käsittelyssä.  

 Konkurssin rauetessa pesänhoitajalla on kuitenkin oikeus saada kohtuullinen palkkio ja korvaus kustannuksista. Ne maksetaan konkurssipesän varoista.

Jos tuomioistuin hylkää esityksen konkurssin raukeamisesta, tähän päätökseen ei voida hakea muutosta valittamalla. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa