Minilex - Lakipuhelin

Osakkeenomistajan tiedonsaantioikeus yhtiön omien osakkeiden hankkimispäätöksestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiöllä on oikeus tai jopa velvollisuus hankkia tai lunastaa yhtiön osakkeita. Hankkiminen tapahtuu silloin, kun osakkeenomistaja luopuu osakkeesta ja lunastaminen taas viittaa menettelyyn, jossa yhtiöllä on osakkeenomistajasta jopa riippumaton oikeus tietyissä tilanteissa lunastaa osake itselleen. Koska molemmat oikeudet tietyllä tavalla rajoittavat lain lähtökohtana olevaa rajoittamatonta oikeutta myydä ja ostaa yhtiön osakkeita on tärkeää, että osakkeenomistajaa voidaan tiedottaa lain määräämällä tavalla tilanteessa, johon liittyy yhtiön oman osakkeen hankkiminen tai lunastaminen.

Osakkeenomistajalle, jolla on yhtiön omien osakkeiden hankkimista koskevan päätöksen mukaan oikeus myydä osakkeensa yhtiölle, on ilmoitettava päätöksestä ennen osakkeiden yhtiölle tarjoamiselle asetetun ajan alkamista. Toisin sanoen, osakkeenomistajalla on oltava tieto päätöksestä ennen kuin aika, joka asetettu osakkeiden tarjoamista varten yhtiölle alkaa kulua. Samalla on ilmoitettava, kuinka ja missä ajassa osakkeenomistajan tulee toimia, mikäli hän oikeuttaan haluaa käyttää. Nämä tiedot ovat tärkeitä sikäli, että yhtiö ei voi hankkia omia osakkeitaan käyttäen muuta menettelyä kuin mistä on yhtiökokouksen päätöksessä sovittu. Tällöin jos osakkeenomistajia ei ole asianmukaisesti tiedotettu käytettävästä menettelystä, niin olemassa on riski, että osakkeet jäävät väärän menettelyn vuoksi hankkimatta.

Ilmoitus tulee toimittaa kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan. Tämä tarkoittaa lähtökohtaisesti kirjeellä kutsumista. Näin voidaan tehokkaimmin varmistaa myös osakkeenomistajien yhdenvertainen kohtelu, kun kaikki saavat tiedon samalla tavalla. Yhtiön omien osakkeiden hankkimispäätökseen liittyvää ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, mikäli vastaavat tiedot sisältyvät hankinnasta päättävän yhtiökokouksen kokouskutsuun tai ovat saatavilla hankinnasta päättävässä kokouksessa, jossa osakkeenomistaja on paikalla. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä erikseen myöskään silloin, kun vastaavat tiedot julkistetaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulla tavalla.

Osakkeiden hankkimispäätöksen sisältö sekä vaaditut yhtiön taloudellista asemaa koskevat asiakirjat on pidettävä osakkeenomistajan saatavilla sen ajan, jonka kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle. Tällä säännöksellä pyritään varmistamaan hankkimispäätöksen avoimuus ja lainmukaisuus etenkin niille osakkeenomistajille, joiden osakkeita ei olla hankkimassa. Tämä johtuu siitä, että käytännössä omien osakkeiden hankkiminen tarkoittaa varallisuuden siirtoa yhtiöltä osakkeenomistajille, mikä varsinkin ollessaan suunnattua saattaa vaikuttaa epäoikeudenmukaiselta. Suunnatulla viitataan siihen, että menettelyssä ei hankita osakkeita kaikilta osakkeenomistajilta samassa suhteessa, vaan menettely kohdistuu ainoastaan osaan osakkeenomistajista. Kuvailtua tiedonantovelvollisuutta ei kuitenkaan ole, mikäli yhtiö on julkistanut sellaisen tarkemmin arvopaperilaissa määritellyn tarjousasiakirjan, josta vastaavat tiedot ilmenevät.

Osakkeenomistajalla on siis ensinnäkin oikeus saada tietää tarkalleen sen päätöksen sisällöstä, jolla yhtiö on päättänyt hankkia omia osakkeitaan. Toisaalta osakkeenomistajalla on oltava tieto siihen sovellettavasta menettelystä sekä myös yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Lisätietoja saat tarvittaessa soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa