Minilex - Lakipuhelin

Onko osakeluettelo pakollinen?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön omistajien määrää ei ole rajoitettu mitenkään, eikä myöskään osakeyhtiölaki sinällään tarjoa mitään rajoituksia siihen, kuka on oikeutettu hankkimaan osakkeen tai kuinka paljon osakkeita yhtiö voi laskea liikkeelle. Yhtiöjärjestyksessä voidaan toki sopia monistakin asioista toisin kuin osakeyhtiölaki tahdonvaraisissa säännöksissään esittää, mutta lähtökohtana on se, että osakeyhtiön osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa. Tästä voi seurata varsinkin julkisten osakeyhtiöiden kohdalla melko tiuha vaihtuvuus omistajissa, joten ei ole tarkoituksenmukaista pitää päivitettyä listaa osakkeenomistajista kaupparekisterissä. Yhtiön tulisi silti olla perillä osakkeistaan ja näiden omistajista tavalla tai toisella. Tätä tarkoitusta varten osakeyhtiölaki tarjoaa kaksi vaihtoehtoa, joista vanhanaikaisempi on niin sanottu osakeluettelo.

Mikäli osakeyhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on yhtiön hallituksen pidettävä niistä osakeluetteloa. Osakeluetteloon merkitään osakkeet tai osakekirjat numerojärjestyksessä, niiden antamispäivä sekä osakkeenomistajan nimi ja osoite. Osakekirja on eräänlainen kirjallinen dokumentti, joka toimii todisteena osakkeen omistusoikeudesta. Kaikki yhtiöt eivät automaattisesti luovuta osakkeen merkitsemisen yhteydessä osakekirjaa, koska laki ei sitä edellytä. Osakkeenomistajalle on kuitenkin tämän pyynnöstä laadittava osakekirja.

Mikäli yhtiössä on erilajisia osakkeita, tulee osakeluettelosta ilmetä kunkin osakkeen laji sekä mahdolliset muut erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Erilajiset osakkeet tarkoittavat järjestelyä, jossa yhtiöön perustetaan erilaisia osakesarjoja, joista kukin oikeuttaa esimerkiksi hieman toisista sarjoista poikkeavaan äänimäärään tai ei tuota äänioikeutta lainkaan osassa tai kaikissa yhtiökokouksessa päätettävistä asioista. Jos osakkeesta ei ole annettu osakekirjaa, on osakeluetteloon lisäksi merkittävä yhtiölle ilmoitettu osaketta rasittava mahdollinen pantti- tai muu vastaava oikeus. Tätä oikeutta ei tarvitse merkitä lainkaan, jos osakkeesta on annettu osakekirja, sillä panttioikeus ja muut mahdolliset oikeudet on aina kirjattava osakekirjaan.

Osakeluettelo tulee laatia viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen ja luetteloa tulee pitää luotettavalla tavalla. Luotettavaa tapaa ei ole laissa erikseen määritelty laissa, mutta sillä viitataan systemaattiseen tiedonhallintaan ja jonkinlaiseen luotettavaan tiedonkäsittelyyn. Osakeluettelon ei siis tarvitse olla esimerkiksi sähköisessä muodossa tai arkistoituna muutoin tietyllä tavalla. Osakeluettelon pitämisestä vastaa yhtiön hallitus, joka siis on vastuussa myös osakeluettelon puutteista johtuneista vahingoista. Osakeluettelo on pidettävä yhtiön pääkonttorissa jokaisen nähtävänä ja jokaisella on oikeus yhtiön kulut korvattuaan saada jäljennös osakeluettelosta tai sen osasta. Osakeluettelo on julkinen.

Voidaan siis sanoa, että osakeluettelo ei sinällään ole pakollinen asiakirja osakeyhtiölle. Osakekirjan virkaahan hoitaa varsin pätevästi myös arvo-osuusrekisteri, johon kaikki vastaavat tiedot kirjataan. On kuitenkin välttämätöntä tavalla tai toisella pitää kirjaa yhtiön osakkeista osakeluettelon edellytykset täyttävällä asiakirjalla. Luonnollisesti tieto yhtiön sen hetkisestä omistustilanteesta on ehdottoman olennaista informaatiota myös yhtiölle itselleen. Lisätietoja osakeluettelosta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]