Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön tavallinen osake

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtana laissa on, että jokainen osakeyhtiön osake on niin sanottu tavallinen osake. Osakeyhtiön tavalliseksi osakkeeksi voidaan kutsua osaketta, jolle ei ole yhtiöjärjestyksessä määrätty mitään lain säännöksistä poikkeavaa erityistä ominaisuutta. Toisin sanoen, tavallinen osake on sellainen, jonka oikeudet ja velvollisuudet voidaan suoraan määrittää osakeyhtiölaista. Tavalliseen osakkeeseen ei siten liity minkäänlaisia normaalista poikkeavia oikeuksia eikä velvollisuuksia. Joskus kuitenkin tavallisesta poikkeavat osakkeet voivat olla tarpeen. Esimerkiksi jos yhtiön päätösvalta halutaan keskittää vain tietyille omistajille.

Tavallisen osakeyhtiölain mukaisen osakkeen keskeisiä piirteitä ovat muun muassa osakkeen tuottama yksi ääni yhtiökokouksessa sekä osakkeenomistusta seuraavien oikeuksien pysyvyys. Tällä viitataan siis ensisijaisesti niin sanottuun osake/ääni periaatteeseen, joka merkitsee sitä, että jokainen osake oikeuttaa yhtäläisellä tavalla ääneen yhtiökokouksessa ja mitä enemmän osakkeita henkilö omistaa, sitä enemmän hänellä on vaikutusvaltaa yhtiössä. Tavallisista osakkeista voidaan kuitenkin poiketa sekä äänimäärän, että äänioikeuden osalta, jolloin nämä normaalista yhdestä äänestä ja täydestä äänioikeudesta poikkeavat osakkeet eivät ole enää tavallisia osakkeita.

Oikeuksien pysyvyydellä tarkoitetaan sitä, että osakkeen oikeudet eivät ole esimerkiksi määräaikaisia, vaan oikeus vaikkapa osinkoon säilyy olemassa niin kauan kunnes yhtiö lakkaa olemasta tai osake mitätöidään. Osake voidaan mitätöidä niin, että yhtiö ostaa osakkeensa tai lunastaa sen itselleen ja mitätöi sen, jolloin kyseinen osake ikään kuin lakkaa olemasta. Käytännössä kuitenkin osakkeeseen tuottavat oikeudet ovat muilta osin tavallisesti pysyviä. Osakkeenomistaja voi lisäksi myydä tavallisen osakkeen vapaasti. Vapaa luovutettavuus on tärkeä ominaisuus osakkeelle, koska juuri osakeyhtiössä osakkeiden toimiminen likvideinä vaihdannan välineinä mahdollistaa esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden tehokkaan toiminnan ja siten myös rahoituksen saatavuuden.

Tavallisen osakkeen ostamalla osakkeenomistajan aseman oikeuksineen ja velvollisuuksineen voi toisaalta saavuttaa kuka tahansa. Tavallisen osakkeen luovutuskelpoisuutta ei siten ole rajoitettu. On kuitenkin huomioitava, että monet yksityiset osakeyhtiöt pitävät yhtiöjärjestyksessään niin sanottua suostumus- ja lunastuslauseketta, joiden ajatuksena on pitää tietynlaista ennakkosensuuria mahdollisista uusista osakkaista. Suostumuslausekkeessa vaaditaan osakeyhtiön hallituksen suostumus uuden osakkeenomistajan osakesaannolle. Ilman suostumusta osake voidaan toki luovuttaa uudelle henkilölle, mutta hänellä ei ole tällöin muuta oikeutta yhtiössä kuin oikeus osinkoon. Lunastuslauseke pidättää yhtiölle, osakkeenomistajalle tai muulle tietynlaisen etuosto-oikeuden osakkeen luovutustilanteessa.

Osakeyhtiölain sääntelyä seuraavan tavallisen osakkeen oikeuksia ei ole rajoitettu myöskään suhteessa yhtiön varojenjakoon. Lähtökohtaisesti kaikkien osakkeiden on kuitenkin tuotettava oikeus osinkoon, vähintäänkin niin sanottuun vähemmistöosinkoon, jota ovat oikeutettuja vaatimaan osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa yhtiön osakkeista. Lisäksi usein huomiotta jäävänä oikeutena osake tuottaa aina lähtökohtaisesti oikeuden osallistua yhtiökokoukseen, puheoikeuden yhtiökokouksessa sekä oikeuden ehdottaa yhtiökokouksessa käsiteltävää asiaa. Vaikka useimmiten osakkeet ovat ns. tavallisia osakkeita, on osakkeenomistajan hyvä selvittää uutta osaketta hankkiessaan, että mihin se tarkalleen oikeuttaa. Lisätietoja saat aiheesta soittamalla lakipuhelimeen, jossa ammattilaiset vastaavat kysymyksiisi edullisesti ja asiantuntemuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa