Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön osakkeiden yhdistäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisella osakeyhtiöllä on laissa edellytetyllä määräenemmistöllä mahdollista päättää tietyn osuuden lunastamisesta kaikkien osakkeenomistajien osakkeista (osakkeiden yhdistäminen). Julkisella osakeyhtiöllä tarkoitetaan siis pörssinoteerattua yhtiötä, jonka toimintaa sääntelevät tiukemmat määräykset monelta osin kuin "tavallista" yksityistä osakeyhtiötä. Määräenemmistöllä tarkoitetaan 2/3 annetuista äänistä ja kyseinen äänimäärä vaaditaan useisiin yhtiön toiminnan kannalta merkittäviin taloudellisiin päätöksiin. Yksinkertainen enemmistö, eli yli puolet annetuista äänistä riittää useimpiin muihin yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin.

Yhdistäminen tulee tarpeeseen siis tilanteessa, jossa yhtiö on laskenut liikkeelle eri lajisia osakkeita. Erilajisuudella tarkoitetaan sitä, että jokin osakelaji sisältää esimerkiksi kaksinkertaisen tai kolminkertaisen äänioikeuden tai oikeuttaa muutoin muita lajeja parempiin tai huonompiin oikeuksiin. Tällaiset osakkeet poikkeavat myös arvoltaan toisistaan. Jos yhtiö sitten haluaa esimerkiksi yhtenäistää osakepolitiikkaansa ja hankkiutua eroon erilaisista osakelajeista tai vain vähentää lajeja, voi se yhdistää osakkeita keskenään. Tätä yhdistämistä toteutettaessa tulee huolehtia siitä, että kustakin osakelajista lunastettavien osakkeiden määrä on tasaluku; ja siitä, että kultakin osakkeenomistajalta kustakin osakelajista lunastettavien osakkeiden määrä pyöristetään tarvittaessa ylöspäin lähimpään tasalukuun.

Murtolukuja voi syntyä helposti yhdistämisessä, ja koska osakkeet eivät voi olla vaikkapa puolikkaita, niin ongelma on ratkaistava jotenkin. Yhtiön tulee viivytyksettä myydä pyöristämisen takia lunastettaviksi tulevat ylimääräiset osakkeet julkisessa kaupankäynnissä tai julkisella huutokaupalla osakkeenomistajien lukuun, sekä maksaa osakkeiden myynnistä saatavat varat osakkeenomistajille niiden erotusten suhteessa, jotka saadaan vähentämällä kultakin osakkeenomistajalta lunastettavien osakkeiden määrästä se määrä, joka tulisi lunastettavaksi ilman pyöristystä lähimpään tasalukuun. Nimittäin muussa tapauksessa osakkeenomistaja, jolle osakelajien yhdistämisestä seuraisi osakkeen murto-osa, joka sitten pyöristyisi ylöspäin, seuraisi ansaitsematonta taloudellista hyötyä hänen saadessaan osakkeen maksamatta siitä.

Osakkeiden myynnistä saadut varat on maksettava osakkeenomistajille viivytyksettä ja varoille on maksettava korkoa. Korko vastaa normaalia Euroopan unionin keskuspankin vahvistamaa viitekorkoa. Ennen varojen maksamista osakkeenomistajille tulee yhtiön pitää varat kirjanpidossaan erillään omista varoistaan. Näin pyritään välttämään varojen mahdollinen sekoittuminen. Ne eivät ole yhtiön, vaan osakkeenomistajien varoja. Osakeyhtiön tapauksessa tällä on merkitystä, sillä osakeyhtiö muodostaa omistajistaan riippumattoman taloudellisen kokonaisuuden. On vielä huomioitava, että osakkeiden yhdistämiselle on oltava painava taloudellinen syy, eikä yhdistämispäätöstä voida tehdä, mikäli lunastaminen osakasluettelon mukaan johtaisi kaikkien osakkeiden lunastamiseen useammalta kuin joka sadannelta osakkeenomistajalta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että osakkeiden yhdistäminen ei ole aivan jokapäiväinen pienen osakeyhtiön omistajan murhe. Toimenpide voi siis seurata ainoastaan yhtiölle, jolla on käytössään useita osakelajeja ja, joka haluaa karsia niitä. Yksityisen osakeyhtiön ei tarvitse noudattaa edellä kuvattua menettelyä yhdistäessään osakkeitaan, mutta useasti myös yksityiset osakeyhtiöt päätyvät samaan ratkaisuun, sillä se on keinona melko oikeudenmukainen ja läpinäkyvä osakkeenomistajille. Lisätietoja aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa