Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön osakkeenomistajan vastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Eräs osakeyhtiön keskeisistä ominaisuuksista on osakkeenomistajan rajoitettu vastuu. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeenomistaja vastaa yhtiön tekemästä sitoumuksesta tai yhtiön velvoitteesta vain ja ainoastaan yhtiöön sijoittamallaan pääomalla. Tilanne on siis osakesijoittajan kannalta huomattavasti turvallisempi kuin vaikkapa henkilöyhtiön omistajan asemassa. Osakkeenomistajan maksimaalinen tappio on täten se rahamäärä, jonka hän on yhtiöön sijoittanut, mikä vastaa pitkälti kommandiittiyhtiölle ominaisen äänettömän yhtiömiehen asemaa. Etuna osakeyhtiössä on kuitenkin rajoitetusta vastuusta huolimatta olemassa oleva päätösvalta. Osakkeenomistajalla on aina, jos ei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä, oikeus osallistua yhtiökokouksissa tehtäviin päätöksiin äänestämällä niissä omistusosuutensa mukaisella äänimäärällä.

Koska osakkeenomistajan ja osakeyhtiön varallisuus on toisistaan erotettu, ei yhtiö myöskään voi joutua vastaamaan osakkeenomistajan henkilökohtaisesta maksusta taikka sitoumuksesta. Toisin sanoen osakkeenomistaja ei voi maksattaa omia velvoitteitaan yhtiöllä. Vastineeksi rajoitetusta vastuusta, osakkeenomistajalla ei toisaalta ole oikeutta eikä mahdollisuutta suoraan nostaa sijoittamiaan varoja takaisin yhtiöstä. Merkitessään osakeyhtiön osakkeen, tulee osakkeen merkintähinta tallettaa yhtiön omaan pääomaan, niin että vähintään osakeyhtiölain mukainen osakepääoma tulee täytettyä. Loput merkintähinnasta voidaan sijoittaa niin sanottuun sijoitettuun vapaaseen omaan pääomaan, josta se on osakkeenomistajien niin päättäessä jaettavissa osinkoina osakkeenomistajille. Huomioitava on, että yksinään varat sijoittanut osakkeenomistaja ei siis voi päättää nostaa varoja itselleen, ellei hän satu omistamaan vaadittavan enemmistön osakkeista, jolloin hän voisi tehdä vaadittavan päätöksen ilman muiden omistajien suostumustakin.

Osakkeenomistajan oikeus rahasuorituksiin yhtiöltä on suoraan riippuvainen yhtiön taloudellisesta menestyksestä. Konkurssimenettelyssä noudatettavassa maksunsaantijärjestyksessä osakkaiden asema on viimesijainen. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yhtiön velkojat saavat suorituksen saatavilleen ennen osakkeenomistajia. Käytännössä osakkeenomistajille ei jää jako-osuutta yhtiön konkurssissa. Myös osakkeenomistajalle yhtiön voitosta maksettava osuus on rajoitettu hänen osakeomistuksensa määrään. Osakkeenomistajan ainoa mahdollisuus nostaa itselleen takaisin yhtiön osakepääomaa, on tehdä tämä velkojiensuojamenettelyn kautta. Tämä merkitsee sitä, että velkojille on annettava osakeyhtiölain vaatimusten mukainen kirjallinen ilmoitus osakepääoman alentamisesta. Osakepääomaa voidaan tällöin alentaa ainoastaan velkojien suostumuksella.

Tavallisella osakkeenomistajalla on kuitenkin vahingonkorvausvastuu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen rikkomisesta tietyillä edellytyksillä. Nimittäin osakkeenomistajan on korvattava vahinko, jonka hän on aiheuttanut myötävaikuttamalla osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen rikkomiseen. Vahinkoa kärsinyt, jolle korvaukset tulee maksaa voi siis olla yhtiö, toinen osakkeenomistaja tai muu henkilö. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että osakkeenomistaja voi joutua korvausvastuuseen äänestettyään yhtiökokouksessa esimerkiksi lainvastaista päätöstä kyseisen päätöksen tultua valituksi ja aiheutettua vahinkoa jollekin henkilölle tai itse yhtiölle. Tällöin luonnollisesti kaikki muutkin päätöksen puolesta äänestäneet joutuvat yhteisvastuuseen, jolloin varsinkaan suuressa yhtiössä yhden osakkeenomistajan korvausvastuu ei nouse todennäköisesti kovin suureksi. Lisää tietoa osakkeenomistajan vastuusta osakeyhtiössä saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa