Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön osakasluettelo ja sen julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiölaki mahdollistaa jossain määrin vaihtelevia käytäntöjä osakeluettelon, eli luettelon yhtiön osakkeista ja niihin liittyvien tietojen suhteen. Osakeluettelo voidaan nimittäin korvata sillä, että osakeyhtiö liittyy arvo-osuusjärjestelmään, jolloin samat tiedot yhtiön osakkeista ovat löydettävissä arvo-osuusrekisteristä. Sama ei kuitenkaan päde osakasluetteloon, jonka tarkoitus osakeyhtiössä on myös hieman toinen. Osakasluettelo ei niinkään pyri listaamaan osakekohtaisesti kaikkia osakkeiden tietoja, kuten osakkeeseen liittyvät panttioikeudet, omistusoikeudet sekä muut mahdolliset oikeudet, vaan se lähtee liikkeelle osakkaista, eli osakkeenomistajista käsin.

Osakeyhtiölain mukaan osakeluettelon mukaisista osakkeenomistajista on pidettävä aakkosellista osakasluetteloa, jossa on oltava osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä kunkin osakkeenomistajan osakkeiden lukumäärä osakelajeittain. Olennaista on kuitenkin, että osakeluettelo ja osakasluettelo antavat keskenään yhtäpitävää tietoa siten, että kaikki osakeluetteloon merkityt osakkeenomistajat löytyvät myös osakasluettelosta. Osakasluettelo tulee laatia viivytyksettä yhtiön perustamisen jälkeen ja luetteloa tulee pitää luotettavalla tavalla. Luotettavaa tapaa ei ole lainsäädännössä erikseen määritelty, koska luettelon ylläpitämiselle ei ole haluttu asettaa mitään muotorajoitteita. Luettelo saa siis olla niin sähköinen kuin kirjallinenkin. Olennaista on, että luettelo on luotettavasti talletettu, tarvittaessa saatavilla ja ajantasainen.

Luettelon luotettava pitäminen edellyttää siis tietojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Osakasluettelo on julkinen. Se on lain mukaan pidettävä yhtiön pääkonttorissa jokaisen nähtävänä. Toisin sanoen kuka tahansa yhtiön ulkopuolinenkin henkilö on oikeutettu näkemään osakasluettelon ilman erillistä anomusta. Jokaisella on lisäksi oikeus yhtiön kulut korvattuaan saada jäljennös osakasluettelosta tai sen osasta. On huomattava, että osakkeenomistajan ilmoitettua osakesaannostaan, eli esimerkiksi osakehankinnastaan, tulee uusi omistaja kirjata välittömästi osakasluetteloon. Edellytyksenä toki on, että saanto voidaan todistaa luotettavasti. Tähän yleensä riittää todistus esimerkiksi osakkeen kaupasta sekä varainsiirtoveron maksamisesta.

Jos kuitenkin osakesaanto toteutuu esimerkiksi lunastuksen kautta, ei uutta omistajaa voida kirjata osakaskirjaan ennen kuin suostumus lunastuksen osapuolilta lunastukseen on saatu. Toinen lisärajoitus koskee avoimella siirrolla tai väliaikaistodistuksella luovutettua osaketta. Tällöin on uuden omistajan nimen oltava kirjattuna ensin väliaikaistodistukseen tai osakekirjaan, ennen kuin omistus voidaan kirjata osakasluetteloon. Mikäli kyseessä on osakeyhtiö, jolla on vain yksi omistaja, tulee osakkeiden uusi omistaja kirjata kuitenkin osakasluetteloon kahden kuukauden kuluessa luovutuksesta. On myös huomioitava eräs olennainen osakasluetteloon merkitsemisen tuottama vaikutus. Vain osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokouksen alkua kirjattu osakkeenomistaja on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.

Osakasluettelo on siis tietyllä tavalla tärkeimpiä osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia todistava kirja. Sen ylläpitäminen on pakollista kaikille yhtiöille. Osakekirjan kunnosta, ajantasaisuudesta ja nähtävillä pitämisestä kannattaa siis pitää huolta. Osakekirjan ylläpidosta on vastuussa hallitus, jolloin puutteellinen osakaskirjan ylläpito voi johtaa hallituksen vahingonkorvausvastuuseen. Lisätietoja saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]