Minilex - Lakipuhelin

Oikeusapu ja sen vaikutus korvausvastuuseen oikeudenkäyntikuluista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeusapua voidaan myöntää luonnolliselle henkilölle, joka ei pysty itse taloudellisen asemansa vuoksi suoriutumaan asian ajamisesta aiheutuvista menoista ja joka nimenomaan tarvitsee avustajan valvomaan etuaan ja oikeuttaan. Oikeusavun saaminen on siis keskeinen oikeusturvan elementti, sillä ilman sitä taloudelliset tekijät saattaisivat muodostua esteeksi oikeuteen pääsemiseksi.

Oikeusapuun kuuluvat oikeudellinen neuvonta, tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuvat kulut, avustaminen sekä muut käsittelykulut kohtuullisessa määrin. Hakijan käyttövarojen ja varallisuuden perusteella määräytyy, tuleeko hakijalle maksettavaksi kiinteä oikeusapumaksu ja omavastuuosuus. Kumpaakaan ei peritä, mikäli hakija saa korvauksetonta oikeusapua.

Valtion varoista oikeusapua saanut vapautuu vain omista oikeudenkäyntikuluistaan siinä määrin, kuin hänelle on oikeusapua myönnetty. Oikeusapu ei siis korvaa lainkaan vastapuolelle mahdollisesti maksettaviksi tuomittavia oikeudenkäyntikuluja. Näin ollen, jos oikeusapua saanut osapuoli häviää jutun ja hänet velvoitetaan korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, hän joutuu korvaamaan normaalisti korvauspäätöksen mukaiset kulut.

Asianosaisten kannattaa huomioida, että oikeusapu on toissijainen oikeusturvavakuutukseen nähden. Oikeusapua ei siis anneta siltä osin kuin hakijalla on kysymyksessä olevan asian kustannukset kattava oikeusturvavakuutus. Hakijan kannattaa siksi ottaa ensiksi yhteyttä vakuutusyhtiöönsä ja selvittää mahdollisuus oikeusturvavakuutuksen käyttämiseen. Mikäli hakijalla on oikeusturvavakuutus omavastuuosuudella ja hän olisi oikeutettu saamaan oikeusapua korvauksetta, voi hakija kuitenkin hakea oikeusapua vakuutuksessaan olleen omavastuuosuuden kattamiseen. Oikeusavun hakemista varten asianosaisen pitää olla yhteydessä oikeusaputoimistoon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa