Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäynnistä aiheutuvia kuluja ovat valtion perimät oikeudenkäyntimaksut ja asianosaiselle asian ajamisesta aiheutuvat kulut. Kussakin oikeusasteessa peritään omat oikeudenkäyntimaksut, jotka ovat määrältään kiinteitä. Asianosaisen kulut asiansa ajamisesta muodostuvat esimerkiksi asianajopalkkioista sekä todistusaineiston hankkimiskuluista. Näiden kulujen osalta lopullinen summa saattaa selvitä vasta asian käsittelyn aikana, kun tiedetään, mihin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi on syytä ryhtyä.

Riita-asian käsittelystä peritään oikeudenkäyntimaksua laissa säädettyjen kiinteiden maksujen suuruisesti. Oikeudenkäyntimaksu on korvausta asian käsittelystä tuomioistuimessa ja suoritetuista toimenpiteistä sekä asianosaiselle annettavasta tuomion jäljennöksestä. Jos joku tilaa erikseen jäljennöksen tuomiosta, peritään siitä tilaajalta toimituskirjamaksu. Oikeudenkäyntimaksut eivät kata kaikkia oikeudenkäynnistä valtiolle koituvia kustannuksia, vaan vain osan niistä. Oikeudenkäyntimaksujen pitäminen kohtuullisena on tärkeää oikeussuojan saamiseksi.

Asianosaiskulut muodostuvat siviiliasiassa asianajo- ja todistajanpalkkioista sekä asianosaisen matka- ja todistusaineiston hankkimiskuluista. Lähtökohtaisesti asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, elleivät he sitten ole oikeutettuja saamaan oikeusapukeinoin vapautusta kuluista joko osittain tai kokonaan. Siviiliasioissa hävinnyt osapuoli velvoitetaan kuitenkin pääsääntöisesti korvaamaan vastapuolen tarpeelliset oikeudenkäyntikulut, jotka ovat määrältään kohtuulliset. Tästä on kuitenkin laissa säädetty eräitä poikkeuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa