Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulujen kohtuullistaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäymiskaaren pääsäännön mukaan riita-asian hävinnyt osapuoli korvaa kaikki vastapuolensa oikeudenkäyntikulut, joiden on oltava kohtuulliset ja tarpeelliset. Tuomioistuin voi kuitenkin poiketa pääsäännöstä ja kohtuullistaa oikeudenkäyntikuluja viran puolesta. Kohtuullistaminen on mahdollista, jos täysi kulujen korvaus olisi oikeudenkäyntiin johtaneiden seikkojen, asianosaisen aseman ja asian merkityksen kannalta kohtuutonta. Tuomioistuimen tulee punnita kaikkia kolmea edellytystä.

Ensimmäinen edellytys, oikeudenkäyntiin johtaneet seikat voivat liittyä sekä riita-asian voittajaan että häviäjään. Toinen edellytys, asianosaisen asema, voi saada merkitystä erityisesti yksityishenkilön ja julkisyhteisön välisessä oikeudenkäynnissä. Lisäksi sillä voi olla merkitystä esimerkiksi työntekijän ja työnantajan välisessä oikeudenkäynnissä. Myös asianosaisen varallisuusolot voivat vaikuttaa kohtuullistamiseen, mutta puutteellinen maksukyky ei yksinään voi toimia kohtuullistamisen perusteena. Kolmas edellytys eli asian merkitys asianosaiselle, näkyy verratessa toteutuneiden oikeudenkäyntikulujen määrää suhteessa asian merkitykseen asianosaiselle. Tuomioistuimen on harkittava kaikkia kolmea edellytystä ja perustettava kohtuullistamispäätös kokonaisharkintaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa