Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynnin julkisuus on lähtökohta prosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisuusperiaatteen mukaan kaikilla on oikeus saada tietoja lainkäyttöelinten toiminnasta ja ratkaisuista. Se toteutuu käytännössä siten, että kuka tahansa voi tulla seuraamaan oikeudenkäyntiä ja saada tietoja oikeudenkäyntiasiakirjoista ja – tallenteista. Tuomioistuimet antavat lisäksi tiedotuksia tiedotusvälineissä.  Julkisuutta voidaan rajoittaa, mutta kuitenkin vain laissa säädetyin perustein. Vaikka julkisuutta olisi rajoitettu, on käsiteltävänä olevan asian asianosaisella oikeus saada tieto oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa vaikuttavista seikoista sekä oikeus seurata asian käsittelyä. Poikkeuksena oikeudenkäynnin julkisuudesta on tunnustettuja rikosasioita koskeva kirjallinen menettely, joka ei ole julkinen edes asianosaisten osalta.

Julkisuusperiaatteen taustalla vaikuttaa oikeusturvafunktio eli asianosaisten oikeusturvan tehostamispyrkimys. Oikeudenkäynnin julkisuus myös parantaa kansalaisten mahdollisuuksia arvioida lainkäytön oikeudenmukaisuutta ja lainmukaisuutta sekä mahdollisuuksia saada tietoa voimassa olevasta lainsäädännöstä ja oikeuskäytännöstä. Julkinen oikeudenkäynti siis lisää kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin ja niiden päätöksiin.

Tuomioistuimessa järjestettävien oikeudenkäyntien perustiedot ovat pääsääntöisesti julkisia. Perustietoja ovat asianosaisten yksilöintitiedot sekä asiaa käsittelevää tuomioistuinta, asian laatua, käsittelyn vaiheita sekä suullisen käsittelyn aikaa ja paikkaa koskevat tiedot. Tuomioistuin voi kuitenkin määrätä asianomistajan tai turvapaikanhakijan henkilöllisyyden salaiseksi laissa erikseen säädetyin edellytyksin. Perustiedoista erotetaan vielä varsinaiset oikeudenkäyntiasiakirjat ja niiden julkisuus.

Oikeudenkäynnin julkisuus on siis aina pääsääntö. Mikäli oikeudenkäynnin julkisuutta kuitenkin rajoitetaan lakiin tai tuomioistuimen päätökseen perustuvan salassapidon perusteella, on kyseessä poikkeustapaus. Oikeudenkäynnin julkisuudesta voidaan erottaa vielä erikseen asiakirjajulkisuus ja tuomioistuimen tiedottaminen ratkaisuistaan. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa