Minilex - Lakipuhelin

Miten yrityskaupan kieltäminen tapahtuu?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä kieltää tai määrätä purettavaksi yrityskaupan tai asettaa yrityskaupan toteuttamiselle ehtoja. Edellytyksenä näille toimenpiteille on, että yrityskaupan seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Sähkömarkkinoilla tehtäviä yrityskauppoja varten on laissa erityissäännös.

Yrityskauppa voidaan kieltää, jos tietyt tunnusmerkit tälle täyttyvät. Ensinnäkin yrityskaupan seurauksena on oltava tehokkaan kilpailun estyminen. Esimerkkinä toimii tilanne, jossa yritykselle syntyy määräävä markkina-asema kauppojen seurauksena. Toiseksi, yrityskaupoista seuraava kilpailun estyminen on oltava olennaista/ merkittävää. Kolmanneksi, kilpailun estymisestä aiheutuvat haitat tulee ilmetä Suomen markkinoilla. Neljänneksi, yrityskauppaa ei ole mahdollista toteuttaa ehtojen asettamisen avullakaan.

Yrityskaupan kieltäminen on poikkeuksellinen toimenpide. Ensisijaisena keinona rajoittaa yrityskaupasta johtuvia kielteisiä vaikutuksia kilpailulle onkin siis ehtojen asettaminen yrityskaupan toteuttamiselle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee neuvotella ja määrätä noudatettavaksi tällaiset ehdot, joilla pyritään vähentämään kilpailulle aiheutuvia haittoja. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, kauppa voidaan kokonaan kieltää markkinaoikeuden määräyksellä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »