Minilex - Lakipuhelin

Miten yrityskaupan kieltäminen tapahtuu?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Markkinaoikeus voi Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) esityksestä kieltää tai määrätä purettavaksi yrityskaupan tai asettaa sen toteuttamiselle ehtoja. Edellytyksenä näille toimenpiteille on, että yrityskaupan seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markkina-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Sähkömarkkinoilla tehtäviä yrityskauppoja varten on laissa erityissäännös.

Yrityskauppa voidaan kieltää, jos tietyt tunnusmerkit tälle täyttyvät. Ensinnäkin yrityskaupan seurauksena on oltava tehokkaan kilpailun estyminen. Esimerkkinä toimii tilanne, jossa yritykselle syntyy määräävä markkina-asema kauppojen seurauksena. Toiseksi yrityskaupoista seuraava kilpailun estymisen on oltava olennaista ja merkittävää. Kolmanneksi kilpailun estymisestä aiheutuvien haittojen tulee ilmetä Suomen markkinoilla. Neljänneksi yrityskauppaa ei ole mahdollista toteuttaa ehtojen asettamisen avullakaan.

Yrityskaupan kieltäminen on poikkeuksellinen toimenpide. Ensisijaisena keinona rajoittaa yrityskaupasta johtuvia kilpailulle kielteisiä vaikutuksia, onkin ehtojen asettaminen yrityskaupan toteuttamiselle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tulee neuvotella ja määrätä noudatettavaksi tällaiset ehdot, joilla pyritään vähentämään kilpailulle aiheutuvia haittoja. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, kauppa voidaan kokonaan kieltää markkinaoikeuden määräyksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa