Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa tehokkuuspuolustus kilpailuoikeudessa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tehokkuuspuolustuksella tarkoitetaan sitä, että kilpailutilanteeseen negatiivisesti vaikuttava yrityskauppa voidaan hyväksyä, jos se lisää tehokkuutta. Tehokkuuspuolustus tulee siis yrityskauppojen osalta kyseeseen silloin, kun kaupan seurauksena jokin yhtiö saisi itselleen määräävän markkina-aseman joillakin markkinoilla. Yrityksen markkinavoiman kasvulla on usein sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Toisaalta kilpailu voi estyä, mutta toisaalta tuotanto voi tehostua merkittävästi. Kilpailuoikeudellisessa kokonaisharkinnassa otetaan huomioon niin yrityskaupan tehokkuushyödyt kuin siitä seuraavat haitat kilpailulle.

Yrityskaupan tehokkuusvaikutuksen tulee kuitenkin liittyä juuri kyseiseen yrityskauppaan, jotta vaikutukset voitaisiin huomioida kilpailun heikkenemisen vastapainona. Jotta tehokkuuspuolustus voidaan hyväksyä, tulee pystyä osoittamaan, että samaa tehokkuuden lisäystä ei voida saavuttaa muilla vähemmän kilpailua rajoittavilla keinoilla. Tehokkuusvaikutusten tulee olla luonnollisesti kilpailuhaittoja merkittävämpiä.

Lisäksi, jotta yritykselle määräävän markkina-aseman muodostavaa yrityskauppaa pidetään myönteisenä Suomessa, tulee kaupasta seuraavat tehokkuushyödyt ilmentyä Suomen markkinoilla. Kilpailun tehostumisesta seuraavat hyödyt on siirryttävä asiakkaille tai kuluttajille kohtuullisessa määrin, ja kyseiset hyödyt on oltava konkreettisia ja todennettavissa olevia. Pelkkä tuotannon tehostuminen ei siis yleensä riitä tehokkuuspuolustukseksi, vaan puolustukseen on otettava mukaan kuluttajien etua koskevat näkökulmat.

Tehokkuuspuolustus on siis yksi osa sitä kokonaisharkintaa, jossa punnitaan yrityskaupasta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja, kun kaupoista seuraisi määräävän markkina-aseman muodostuminen jollekin yhtiölle. Tehokkuusedut on oltava pääsääntöisesti yrityskaupasta aiheutuvia haittoja suuremmat. Suomalaisille kuluttajille ja asiakkaille on siirryttävä kohtuullinen osa kyseisistä eduista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa