Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa tehokkuuspuolustus kilpailuoikeudessa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tehokkuuspuolustuksella tarkoitetaan sitä, että kilpailutilanteeseen negatiivisesti vaikuttava yrityskauppa voidaan hyväksyä, jos se lisää tehokkuutta. Tehokkuuspuolustus tulee siis yrityskauppojen osalta kyseeseen silloin, kun kaupan seurauksena jokin yhtiö saisi itselleen määräävän markkina-aseman joillakin markkinoilla. Yrityksen markkinavoiman kasvulla on usein sekä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia. Toisaalta kilpailu voi estyä, mutta toisaalta tuotanto voi tehostua merkittävästi. Kilpailuoikeudellisessa kokonaisharkinnassa otetaan huomioon sekä yrityskaupan tehokkuushyödyt että siitä kilpailulle aiheutuvat haitat.

Yrityskaupan tehokkuusvaikutuksen tulee kuitenkin liittyä juuri kyseiseen yrityskauppaan, jotta vaikutukset voitaisiin huomioida kilpailun heikkenemisen vastapainona. Jotta tehokkuuspuolustus voidaan hyväksyä, tulee pystyä osoittamaan, että samaa tehokkuuden lisäystä ei voida saavuttaa muilla vähemmän kilpailua rajoittavilla keinoilla. Tehokkuusvaikutusten tulee luonnollisesti olla kilpailuhaittoja merkittävämpiä.

Lisäksi, jotta yritykselle määräävän markkina-aseman muodostavaa yrityskauppaa pidetään myönteisenä Suomessa, tulee kaupasta seuraavien tehokkuushyötyjen ilmetä Suomen markkinoilla. Kilpailun tehostumisesta seuraavien hyötyjen on siirryttävä asiakkaille tai kuluttajille kohtuullisessa määrin, ja kyseisten hyötyjen on oltava konkreettisia ja todennettavissa olevia. Pelkkä tuotannon tehostuminen ei siis yleensä riitä tehokkuuspuolustukseksi, vaan puolustukseen on otettava mukaan kuluttajien etua koskevat näkökulmat.

Tehokkuuspuolustus on siis yksi osa sitä kokonaisharkintaa, jossa punnitaan yrityskaupasta aiheutuvia hyötyjä ja haittoja, kun yrityskaupasta seuraisi määräävän markkina-aseman muodostuminen jollekin yhtiölle. Tehokkuusetujen on oltava pääsääntöisesti yrityskaupasta aiheutuvia haittoja suuremmat. Suomalaisille kuluttajille ja asiakkaille on siirryttävä kohtuullinen osa kyseisistä eduista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa