Minilex - Lakipuhelin

Missä velkomuskanne tutkitaan?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asioiden oikeuspaikka on yleisesti vastaajan kotipaikan käräjäoikeus. Lain mukaan luonnollista henkilöä vastaan esitetty velkomuskanne tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Yhtiötä, yhdistystä, säätiötä tai muuta yksityisoikeudellista oikeushenkilöä vastaan esitetyn velkomus tutkitaan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä oikeushenkilöllä on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. 

Kiinteää omaisuutta koskeva asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kiinteistö tai muu kiinteä omaisuus sijaitsee. Kiinteistöä koskevia velkomuskanteita ovat asiat, jotka koskevat panttioikeutta kiinteään omaisuuteen; saamisen hakeminen yksinomaan tai henkilökohtaisen velkomuksen ohella kiinteästä omaisuudesta, joka on saamisesta kiinnitetty tai muuten saamisen panttina; kiinteistösuorite; korvaus kiinteälle omaisuudelle aiheutetusta vahingosta tai kiinteän omaisuuden luvattomasta käytöstä; maksamattoman kauppahinnan suorittaminen tai muu vastaava asia; ja vaatimus maan- tai huoneenvuokran, yhtiövastikkeen tai muun sellaisen saamisen maksamisesta.

Velkomus, joka koskee tietyn määräistä saamista, esimerkiksi maksamatonta laskua tai vuokraa ja siihen liittyvää häätöä, ja joka ei ole riitainen, voidaan tutkia niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. Summaarinen menettely on yksinkertainen ja nopea menettely. Haastehakemuksessa on vain täsmällisesti yksilöitävä se sopimus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Tällainen asiakirja voi olla esimerkiksi lasku tai vuokrasopimus. Summaarista menettelyä varten on käräjäoikeuksien kanslioista saatavissa valmiita lomakkeita. Voit hakea valmiin lomakkeen oman kotipaikkasi käräjäoikeudesta, mutta sinun täytyy itse postittaa hakemus vastaajan kotipaikan käräjäoikeuteen. Jos asiaa ei ole pantu vireille toimivaltaisessa tuomioistuimessa, käräjäoikeuden on kantajan tai hakijan suostumuksella kyllä siirrettävä asia toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, mutta ajan säästämiseksi olisi suotavaa laittaa asia vireille heti oikeassa tuomioistuimessa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa