Minilex - Lakipuhelin

Toimivaltainen tuomioistuin konkurssiasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtaisesti se tuomioistuin, jonka piirissä velallisen yleinen oikeuspaikka on, käsittelee konkurssiin asettamista koskevan asian (yleinen konkurssiforum). Luonnollisen henkilön oikeuspaikka sijoittuu sinne, missä henkilöllä on ”koti ja asuinpaikka”. Oikeushenkilöä, kuten yhtiötä, koskevan asian käsittelee kuitenkin se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä kyseisen oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti Suomessa hoidetaan. Tällä tarkoitetaan hallinnon ulkoisesti havaittavaa, tosiasiallista hoitamista.

Mikäli edellä mainittujen nojalla ei ole toimivaltaista tuomioistuinta, käsittelee asian se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä velallisen toimintaa on pääasiassa harjoitettu tai velallisella on omaisuutta taikka jossa muut seikat huomioiden asian käsittely on tarkoituksenmukaista (toissijainen konkurssiforum).

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos yritys kuuluu konserniin, voidaan konkurssiin asettamista koskeva asia käsitellä sellaisessa muussa tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen samaan konserniin kuuluvan velallisen konkurssiin asettamista koskevassa asiassa, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Tuomioistuimen toimivaltaisuudesta saneerausmenettelyn aikana tehtävän konkurssihakemuksen osalta säädetään yrityksen saneerauksesta annetussa laissa. Kuolinpesän kohdalla konkurssiin asettamista koskevan asian käsittelee se tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä vainajan yleinen oikeuspaikka oli. Lisäksi tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä on kuolinpesän omaisuutta, on toimivaltainen, jos asian käsittely tässä tuomioistuimessa on tarkoituksenmukaista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa