Minilex - Lakipuhelin

Toissijainen oikeuspaikka konkurssiasioissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiin asettaminen toimitetaan pääsääntöisesti tuomioistuimessa missä velallisen koti ja asuinpaikka sijaitsevat. Oikeushenkilöillä eli esimerkiksi yhtiöillä ja säätiöillä, yleisenä oikeuspaikkana katsotaan olevan se, missä oikeushenkilön hallintoa Suomessa pääasiallisesti hoidetaan. Jos edellä olevaa toimivaltaista tuomioistuinta ei ole, asia käsitellään toissijaisessa oikeuspaikassa. Tällainen tilanne on käsillä esimerkiksi silloin, jos yhtiön hallintoa ei hoideta Suomesta käsin lainkaan.

Konkurssiasioissa toissijaisena konkurssiforumina pidetään tuomioistuinta, jonka tuomiopiirissä velallisen toimintaa on pääasiallisesti hoidettu tai sitä, missä velallisella on omaisuutta. Myös muu näihin rinnastettava seikka, jonka perusteella asian käsittely olisi tarkoituksenmukaisempaa jossain muussa toimipaikassa, voi vaikuttaa oikeuspaikan määräytymiseen. Toissijainen oikeuspaikka on perusteltua esimerkiksi tilanteissa, joissa kotipaikka ja tosiasiallinen toimintapaikka ovat eri puolilla maata. Tällä perusteella asia tulisi vireille tuomiopiirissä, johon velallisella ei välttämättä ole mitään asiallista yhteyttä, ja asian ratkaiseminen olisi asianosaisten kannalta perustellumpaa toissijaisessa oikeuspaikassa.

Yrityksen kuuluessa konserniin asia voidaan käsitellä sellaisessa muussa tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen samaan konserniin kuuluvan velallisen konkurssiin asettamista koskevassa asiassa, mikäli tämä katsotaan tarkoituksenmukaisemmaksi. Myös kuolinpesä voidaan ajaa konkurssiin ja näissä tilanteissa konkurssiin asettamista koskevan asian käsittelee tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä vainajan yleinen oikeuspaikka oli. Toissijaisena oikeuspaikkana näissä tilanteissa toimii tuomioistuin, jonka tuomiopiirissä on kuolinpesän omaisuutta. Lisäedellytyksenä toissijaisen tuomioistuimen käytölle on lisäksi se, että käsittelyn on oltava toissijaisessa forumissa tarkoituksenmukaisempaa.  

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa