Minilex - Lakipuhelin

Valinnainen oikeuspaikka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laissa on säädetty tietyistä valinnaisista oikeuspaikoista, joissa määrätyt oikeusasiat voidaan ratkaista yleisen oikeuspaikan sijasta. Kuitenkaan ehdottomia oikeuspaikkoja ei voida valinnaisilla säännöksillä muuttaa. Laissa on suoraan ilmaistu nämä asiaryhmät, joissa valinnainen oikeuspaikka on mahdollinen.

Oikeushenkilön toimipaikka määräytyy yleensä sen mukaan, missä tuomiopiirissä oikeushenkilöllä on kotipaikka tai oikeushenkilön hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Kuitenkin valinnaisesti voidaan valita, että tällaisen oikeushenkilön sivuliikkeen tai osaston asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tällainen sivutoimipaikka sijaitsee.

Pääsäännöstä poiketen valtiota vastaan esitetty vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kantajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka, eikä siis valtion viranomaisen tuomiopiirissä.

Laissa on säädetty kuluttajien osalta siten, että kuluttajan elinkeinonharjoittajaa vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Valinnainen oikeuspaikka koskee myös työsopimuksia. Työsopimusta koskeva asia voidaan tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä työ tavanmukaisesti tehdään taikka käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä työnantajan toimipaikka sijaitsee. Nämä ovat siis vaihtoehtoja vastaajan kotipaikan käräjäoikeudelle.

Vahingonkorvausta koskevat oikeusjutut (muut kuin sopimusperusteiset) voidaan tutkia käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin alueella vahingon aiheuttanut toimi suoritettiin tai laiminlyöty toimi olisi ollut suoritettava taikka missä vahinko ilmeni.

Niin sanotuilla oikeuspaikkasopimuksilla osapuolet puolestaan sopia paikasta, jossa osapuolten välillä esiintyvät riita-asiat voidaan tulevaisuudessa ratkaista. Tässäkin suhteessa sopimista rajoittavat säädökset ehdottomista oikeuspaikoista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa