Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvaus ja oikeuspaikka

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvauskysymyksiä käsiteltäessä voi mahdollinen oikeuspaikka määräytyä muutaman eri säännön mukaan. Oikeudessamme on määritetty yleiset oikeuspaikat, valinnaiset oikeuspaikat sekä ehdottomat oikeuspaikat. Yleisellä oikeuspaikalla tarkoitetaan tuomioistuinta, joka on toimivaltainen käsittelemään kaikki asiat ja kanteet, jotka on tiettyä tahoa vastaan nostettu. Yleinen oikeuspaikka on pääsääntö myös vahingonkorvauskysymyksiä käsiteltäessä. Tämä tarkoittaa sitä, että luonnollista henkilöä vastaan esitetty vahingonkorvausvaatimus tutkittaisiin siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä vastaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.

Vahingonkorvauskysymysten ollessa kyseessä on mahdollista tutkia asia myös niin sanotussa valinnaisessa oikeuspaikassa, joka on erikseen määritetty. Tiettyjen asioiden osalta valinnainen oikeuspaikka on säädetty suoraan laissa, minkä lisäksi yleisestä oikeuspaikasta voidaan poiketa myös osapuolten välisellä oikeuspaikkasopimuksella.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kun kyse on vahingonkorvaukseen liittyvästä oikeuspaikasta, muuhun kuin sopimussuhteeseen perustuva vahingonkorvausasia voidaan lain mukaan käsitellä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirin alueella vahingon aiheuttanut toimi suoritettiin, tällainen laiminlyöty toimi olisi ollut suoritettava taikka siellä, missä vahinko ilmeni. Valinnainen oikeuspaikka on siis määritettävissä muutamallakin eri tavalla. Pääsäännön mukaan asia käsitellään vastaajan tuomiopiirin käräjäoikeudessa, valinnaisesti taas vahingon suorittamispaikan tai vahingon ilmenemisen tuomiopiirin käräjäoikeudessa.

Viimeiseksi on säädetty, että jos vahingonkorvausvaatimus perustuu liikennevakuutuslakiin, potilasvahinkolakiin, tuotevastuulakiin, ympäristövahinkovakuutuksesta annettuun lakiin tai raideliikennevastuulakiin, voidaan vahingonkorvausasia käsitellä poikkeuksellisesti myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä korvausta vaativalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Tällöin oikeuspaikka määräytyy siis vahingonkorvausta vaatineen, eikä siis vastaajan kotipaikan mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa