Minilex - Lakipuhelin

Mikä on osakekirja?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakekirja on todistus osakkeen omistuksesta. Se on varsinkin perinteisesti ennen digitaalista aikaa nähty erittäin tärkeänä ja oleellisena dokumenttina todistamassa henkilön osakeomistusta. Osakekirjan käyttäminen ei ole pakollista, vaan osake on täysin pätevä vaikka osakekirjoja ei yhtiössä anneta. Osakekirjan voi antaa osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle yhtiön ja osakkeen rekisteröinnin jälkeen. Yhtiön hallitus on velvollinen osakkeenomistajan pyynnöstä antamaan osakekirjat tämän osakkeista. Kuitenkaan mikäli osakkeenomistaja ei osakekirjoja vaadi, ei hallituksen niitä välttämättä tarvitse laatia samoin kuin silloin jos yhtiö kuuluu arvo-osuus järjestelmään.

Mikäli osake on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, ei osakekirjan antaminen ole siis edes mahdollista. Mikäli osakekirja annetaan  ylipäätään, tulee siinä olla seuraavat merkinnät: osakeyhtiön toiminimi sekä yritys- ja yhteisötunnus, osakkeiden järjestysnumerot taikka osakkeiden lukumäärä ja osakekirjan järjestysnumero, osakkeiden laji mikäli yhtiössä on osakekirjaa annettaessa erilajisia osakkeita, maininta mahdollisesta velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle, maininta muuntolausekkeesta, lunastuslausekkeesta ja suostumuslausekkeesta sekä hankkimis- tai lunastamisehdosta siinä tapauksessa, että jostakin näistä on olemassa määräys yhtiön yhtiöjärjestyksessä.

Osakekirja tulee päivätä, ja yhtiön hallituksen tai hallituksen siihen valtuuttaman henkilön tulee allekirjoittaa osakekirja. Osakekirjan allekirjoitus saadaan myös painaa tai tehdä muulla siihen verrattavalla tavalla. Ennen osakekirjan antamista, voidaan käyttää nk. väliaikaistodistusta, joka oikeuttaa saamaan osakekirjan. Olennaista on siis, että osakekirja voidaan todentaa aidoksi ja että se toisaalta sisältää kaikki sellaiset erityiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta osakkeen vaihdanta-arvoon. Toisin sanoen siis arvoon, joka osakekirjalla olisi haltijalleen tämän päättäessä luovuttaa sen eteenpäin. Sillä, minkä suuruiseen äänimäärään tai osinkoon osake oikeuttaa, tai kuuluuko osakkeenomistajan tehtäviin jonkinlaisia maksuvelvollisuuksia osakkeen ostohinnan lisäksi, tai voiko osakkaaksi pääseminen riippua jostakin osakkeen luovuttajasta riippumattomasta seikasta, kuten vaikkapa yhtiön suostumuksesta on merkitystä osakkeen arvoa ajatellen.

Tavallisesti osakkeenomistaja ei pysty hyödyntämään osakkuuteensa perustuvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty yhtiön osakasluetteloon. Kuitenkin osakekirja itsessään voi toimia useisiin etuisuuksiin oikeuttavana dokumenttina jo ennen omistuksen kirjaamista muualle yhtiön rekistereihin. Toisaalta osakkeenomistajalle ei voida luovuttaa osakekirjaa ennen kuin hänen omistuksensa on kirjattu yhtiön osakeluetteloon. Hallitus on velvollinen osakkeenomistajan pyynnöstä ja tämän kustannuksella suorittamaan osakekirjan jaon tai osakekirjojen yhdistämisen, mikäli tätä vastaavia muutoksia toteutetaan yhtiössä niin, että osakkeiden määrä vähenee tai kasvaa kun kyseessä ovat samanlajiset osakkeet.

Hallituksen on tehtävä seuraavista tapahtumista merkinnät osakekirjaan. Ensinnäkin osakkeen mitätöiminen tai mikäli varoja tai osakkeita jaetaan osakekirjan esittämistä vastaan. Samaten myös niin sanotun optiotodistuksen tai osakeantitodistuksen myöntäminen on merkittävä osakekirjaan, kuten myös uuden osakekirjan antaminen mitätöitävän osakekirjan tilalle. Lisätietoa osakekirjasta ja sen käytöstä saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa