Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyyden olettamat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen maksukyvyttömyyden osoittaminen velkojan toimesta on haasteellista. Velkojilla ei ole käytössään kaikkia velallisen taloudellista asemaa koskevia tietoja. Tämän vuoksi velallisen konkurssiin asettamista on helpotettu velkojien hyväksi säätämällä konkurssilaissa erityisistä maksukyvyttömyysolettamista. Maksukyvyttömyysolettamien tunnusmerkistöjen täyttyessä velallisen katsotaan olevan konkurssiin asettamisen mahdollistavalla tavalla maksukyvytön, ellei asiassa toisin näytetä.

Jos velallinen itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, pidetään velallista lähtökohtaisesti maksukyvyttömänä. Jos kuitenkin ilmenee erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta maksukyvyttömyydestään, asiaa tutkitaan tarkemmin.

Velallisen maksujen laajamittainen ja yleinen lakkauttaminen johtaa siihen, että velallista pidetään maksukyvyttömänä. Tähän seikkaan voi vedota myös hakijavelkoja, jonka oma saatava ei ole erääntynyt.

Jos ulosotossa on ilmennyt, ettei velallinen kykene velkojensa täysimittaiseen suorittamiseen, voidaan velallinen katsoa maksukyvyttömäksi. Tuloksettoman ulosoton edellytyksenä on, että edeltävien kuuden kuukauden aikana on ilmennyt, ettei velallisella ole eikä hän saa varoja velan täysimittaiseen maksamiseen.

Maksukyvyttömyyteen voi myös johtaa se, että kirjanpitovelvollinen velallinen ei ole maksanut erääntynyttä ja selvää velkojan saatavaa viikon kuluessa maksukehotuksesta. Maksukehotuksen sisällöstä annetaan laissa yksityiskohtaiset määräykset. Velkojan on haettava kolmen kuukauden kuluessa velanmaksun määräpäivän päättymisestä velallista konkurssiin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa