Minilex - Lakipuhelin

Konkurssiin asettamisen esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssihakemus ei menesty, jos on olemassa jokin laillinen este velallisen asettamiseen konkurssiin. Tällaiset esteet tutkitaan yksittäistapauksittain ja ne voivat johtaa muuten perustellun hakemuksen tuloksettomuuteen. Vaikka saatamme ajatella, että maksukyvyttömyys jo lähtökohtaisesti olisi riittävä syy konkurssin aloittamiselle, ei pelkästään maksukyvyttömyys välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, että konkurssi olisi luonnollinen jatkumo.

 

Konkurssin yleisen esteen johdosta on tutkailtava konkurssin tarkoituksenmukaisuutta. Jos velka on vähäinen ja konkurssin asettamista voidaan pitää siitä johtuviin kustannuksiin ja hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, konkurssihakemus on hylättävä. Tämä tarkoittaakin juuri edellä mainittua. Pelkästään se, että velallinen olisi jokseenkin maksukyvytön, ei se tarkoita sitä, että konkurssi olisi automaattisesti aloitettava. Konkurssihan on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely. Tämä merkitseekin juuri sitä, että esimerkiksi velallisen liiketoimintaa ei enää muilla keinoilla voida tervehdyttää jatkamiskelpoiseksi. Tällöin maksukyvyttömyys on jo siinä pisteessä, että velat ovat suuria ja niin laajoja, että niitä ei voida enää velkojille suorittaa.

 

Toisena konkurssin esteenä on käynnistyvä tai käynnissä oleva rehabilitaatio, toisin sanoen velallisella on vireillä oleva hakemus koskien yrityksen saneerausta tai yksityishenkilön velkajärjestelyjä. Jos tällainen menettely aloitetaan, konkurssihakemus raukeaa. Rehabilitaatio on konkurssin esteistä tavallisin. Sitä koskevat säännökset on kuitenkin kokonaan jätetty konkurssilain ulkopuolelle. Tässä artikkelissa ei ole syytä käsitellä yrityssaneerausta tai yksityishenkilön velkajärjestelyä tämän enempää, mutta on tärkeää kuitenkin muistaa, että edellä mainitut ovat menettelyjä, joilla velallisen talous ja liiketoiminta voidaan tervehdyttää ja korjata, niin että konkurssiin ei jouduta turvautumaan.

 

Esteen konkurssin asettamiselle muodostaa myös velallisen asettama vakuus. Velallista ei tällöin voida asettaa velkojan hakemuksesta konkurssiin. Vakuus voi olla perinteinen panttioikeus tai mikä tahansa muu maksun turvaava vakuusjärjestely, joka on rinnastettavissa panttioikeuteen taikka lain mukaiseen vakuuteen. Vakuus voi olla myös esteenä, jos velkojan saatava ei ole erääntynyt ja jokin kolmas osapuoli on asettanut tälle maksulle jonkin vakuuden. Vakuuden on lisäksi oltava arvoltaan riittävä. Vakuuden piiriin kuuluu myös takaus.

 

Harvinaisempana konkurssin esteenä voidaan mainita tilanne, jossa velkoja on luopunut oikeudestaan asettaa velallista konkurssiin. Nimenomaiset sopimukset luopumisesta ovat käytännössä tuntemattomia. On kuitenkin mahdollista, että velkoja on luopunut oikeudestaan hiljaisesti. Tällainen konkurssiin asettamisen este on tutkittava tilannekohtaisesti olosuhteet huomioiden. Lähtökohtaisesti siis on harvinaista, että velkoja ei vaatisi oikeutensa täytäntöönpanoa velkansa takaisinmaksuksi.

 

Jokainen konkurssi on erilainen, ja jokainen on arvioitava tapauskohtaisesti. Lisätietoa konkurssin aloittamisesta ja mahdollisista esteistä voi saada soittamalla Minilexin lakipuhelimeen, tai lukemalla muita tämän osion artikkeleita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]