Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojalla on oltava saatava velalliselta, jotta hän voisi hakea velallisen asettamista konkurssiin. Tämän niin sanotun hakijasaatavan, on oltava riidaton ja riittävän selvä. Saatava voi olla suuruudeltaan vielä määräytymätön, kunhan maksuvelvollisuus on joltakin osin varma. Myös ehdollinen saatava oikeuttaa velkojan vaatia velallisen asettamista konkurssiin. Saatava voi perustua lainvoimaiseen tuomioon tai muuhun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun, velallisen allekirjoittamaan riidattomaan sitoumukseen tai olla muuten niin selvä, että velkojalla on oikeus vaatia velallisen konkurssiin asettamista.

Määrältään vähäisen saatavan omistavan velkojan oikeutta hakea velallista konkurssiin on kuitenkin rajoitettu. Konkurssilaissa säädetään nimittäin, että mikäli velkojan saatava on vähäinen ja konkurssiin asettamista olisi pidettävä menettelyn kustannuksiin ja menettelystä saatavaan hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, velkojan konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa