Minilex - Lakipuhelin

Velkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiin

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely. Konkurssitilanteessa velallinen on ajautunut sellaiseen taloudelliseen tilanteeseen, että tämä ei pysty enää vastaamaan veloistaan, eikä saa esimerkiksi liiketoimintaansa enää jatkamiskelpoiseksi. Tällöin konkurssin avulla pyritään turvaamaan velkojan tai velkojien oikeudet konkurssisaataviin, ja velat pyritään suorittamaan konkurssipesän omaisuudella.

 

Velkoja saa konkurssissa monenlaisia oikeuksia suhteessa velallisen konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen. Tärkeimpinä oikeuksina voidaan pitää oikeutta jako-osuuteen ja oikeutta päätöksentekoon. Muita oikeuksia ovat menettelylliset oikeudet ja tiedonsaantioikeudet.

 

Velkojalla on oltava saatava velalliselta, jotta hän voisi hakea velallisen asettamista konkurssiin. Tämän niin sanotun hakijasaatavan, on oltava riidaton ja riittävän selvä. Saatava voi olla suuruudeltaan vielä määräytymätön, kunhan maksuvelvollisuus on joltakin osin varma. Myös ehdollinen saatava oikeuttaa velkojan vaatia velallisen asettamista konkurssiin. Saatava voi perustua lainvoimaiseen tuomioon tai muuhun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun, velallisen allekirjoittamaan riidattomaan sitoumukseen tai olla muuten niin selvä, että velkojalla on oikeus vaatia velallisen konkurssiin asettamista.

 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Määrältään vähäisen saatavan omistavan velkojan oikeutta hakea velallista konkurssiin on kuitenkin rajoitettu. Konkurssilaissa säädetään nimittäin, että mikäli velkojan saatava on vähäinen ja konkurssiin asettamista olisi pidettävä menettelyn kustannuksiin ja menettelystä saatavaan hyötyyn nähden ilmeisen epätarkoituksenmukaisena tai selvästi hyvän perintätavan vastaisena, velkojan konkurssihakemus on jätettävä tutkimatta.

 

Lisäksi on muistettava Suomen lainsäädännön mukainen velallisen asianmukainen kohtelu. Velkoja ei saa toimi velallisen etua tai oikeutta loukkaavalla tavalla. Velkoja ei voi siis mielivaltaisesti vaatia konkurssin aloittamista esimerkiksi velallisen kiusaksi, vaan konkurssin asettamiselle tulee olla riittävä peruste.

 

Tässä, ja kaikissa muissa konkurssiin liittyvissä asioissa lisätietoa tarjoavat Minilexin lakimiehet, lakipuhelin ja muut Minilexin artikkelit.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa