Minilex - Lakipuhelin

Konkurssikelpoisuus on konkurssiin asettamisen edellytys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssikelpoisuus tarkoittaa sitä, että oikeussubjektin, kuten luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön (esimerkiksi yhtiö), omaisuus voidaan luovuttaa konkurssiin eli oikeussubjekti voidaan asettaa konkurssiin. Oikeushenkilö tulee konkurssikelpoiseksi, kun se saa oikeuskelpoisuuden. Esimerkiksi osakeyhtiö on konkurssikelpoinen, kun se on merkitty kaupparekisteriin. Myös henkilöyhtiöt saavat vuoden 2016 alusta voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen oikeuskelpoisuutensa ja siten konkurssikelpoisuutensa vasta rekisteröinnillä. Tätä ennen avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt katsottiin syntyneeksi yhtiömiesten yhtiösopimuksella.

On tärkeää huomata, että oikeushenkilö voidaan asettaa konkurssiin myös silloin, kun se on jo poistettu rekisteristä tai purettu. Luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden lisäksi konkurssiin voidaan asettaa myös kuolinpesä ja konkurssipesä. Myös ulkomainen henkilö tai oikeushenkilö voi joutua joissakin tapauksissa suomalaisen konkurssimenettelyn kohteeksi.

Luonnollisten henkilöiden yleinen konkurssikelpoisuus ei sisällä poikkeustapauksia eli kaikki luonnolliset henkilöt voidaan asettaa konkurssiin. Sen sijaan eräitä julkisyhteisöjä ja julkisoikeudellisia oikeushenkilöitä ei voida asettaa konkurssiin. Konkurssikelvottomia ovat esimerkiksi: valtio, kunta, valtion liikelaitos ja evankelisluterilainen sekä ortodoksinen kirkko.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa