Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssikelpoisen velallisen tulee täyttää tietyt edellytykset, jotta hänet voidaan tuomioistuimen päätöksellä asettaa konkurssiin. Yleisenä edellytyksenä velallisen tulee olla maksukyvytön konkurssilain mukaan. Konkurssilaki kuitenkin sisältää poikkeuksen, että maksukyvyttömyyden tapahtuessa, velallinen voidaan asettaa mahdollisesti myös jonkin muun lain nojalla. Maksukyvyttömyyden edellytys täyttyy, jos velallinen ei kykene maksamaan velkojaan sitä mukaa, kun ne erääntyvät maksettavaksi. Lisäksi maksukyvyttömyyden on oltava pysyvää laatua, jotta edellytys täyttyisi. Näin ollen velallista ei voida asettaa konkurssiin, jos hänelle on velan eräpäivän jälkeen tulossa varoja, joilla hän voi maksaa velkansa. Toisin sanoen tilapäinen maksukyvyttömyys ei vielä riitä täyttämään konkurssiin asettamisen edellytystä.

 

Eräissä tilanteissa velkoja voi konkurssihakemuksessa vedota maksukyvyttömyyden sijasta velallisen ylivelkaisuuteen. Jos velallinen on selvitystilassa, voidaan tämä asettaa konkurssiin, jos varat eivät riitä velkojen maksamiseen. Velallinen katsotaan ylivelkaiseksi, jos hänen varansa eivät riitä velkojen maksamiseen. Lisäksi velkoja-aloitteisen konkurssin helpottamiseksi on lakiin otettu tyhjentävä luettelo maksukyvyttömyyteen johtavista olettamuksista, joihin velkojat voivat vedota.

 

Ylivelkaisuuden ja maksukyvyttömyyden ero on käytännön ratkaisutoiminnassa häilyvä. Ylivelkaisuuteen saattaa kuitenkin olla vaikeampi vedota, sillä velkoja ei saa tietoja velallisen taloudellisesta asemasta. Konkurssilain mukaiset edellytykset konkurssille ovat lyhyet ja yksinkertaiset, kuten tästä artikkelista voi huomata. Lähtökohtana on aina joko velallisen maksukyvyttömyys tai ylivelkaisuus. Jos näistä ei kumpikaan täyty, ei perustaa konkurssin aloittamiselle ole, vaikka konkurssihakemus tehtäisiin. Näin ollen esimerkiksi maksukyvyttömyyden puuttuminen kaataa konkurssin välittömästi.

 

Tarkempaa tietoa konkurssin edellytyksistä sekä konkurssin aloittamisesta saat soittamalla esimerkiksi Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]