Minilex - Lakipuhelin

Luottamushenkilön oikeus saada työstä vapaata

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Toisinaan voi olla ongelmallista yhteensovittaa ansiotyötä ja luottamushenkilönä toimimista. Työntekijä ei saa aina halutessaan vapaata työstään esimerkiksi kokousten ajaksi. Kuntalaissa säädetään luottamushenkilönoikeudesta saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista varten.

Kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten, jos vapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Työnantaja ei voi ilman työhön liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta kunnan toimielimen kokoukseen. Kunnan määräämän muun kuin edellä tarkoitetun luottamustoimen hoitamista varten tarvittavasta vapaasta kunnan luottamushenkilön on sovittava työnantajansa kanssa eli tällöin työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa vapaata.

Luottamushenkilön on ilmoitettava toimielimen kokousajankohdat ja kunnan määräämät luottamustehtävät työnantajalle viipymättä sen jälkeen, kun hän on saanut ne tietoonsa. Työnantajan on annettava vapaata niin paljon, että työntekijä ehtii myös matkustaa kokouspaikalle. Jos työnantaja ei suostu antamaan työntekijälle vapaata luottamustoimen hoitamista varten, työntekijällä on oikeus saada tietää syyt kieltäytymiselle. Työnantajan on pyydettäessä annettava kirjallinen selvitys kieltäytymisensä perusteista.

Työntekijälle voi aiheutua ansionmenetyksiä luottamustoimen johdosta, jos tämä joutuu käyttämään työaikaansa kokouksissa istumiseen. Kunta maksaa luottamushenkilölle ansionmenetyksestä korvausta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa