Minilex - Lakipuhelin

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007) sovelletaan hallintolainkäyttöasian käsittelyyn sekä oikeudenkäyntiasiakirjoihin hallintotuomioistuimissa. Hallintotuomioistuimella tässä tarkoitetaan korkeinta hallinto-oikeutta, hallinto-oikeutta sekä vakuutusoikeutta. Lakia sovelletaan myös markkinaoikeutta sekä muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettua lautakuntaa siinä tapauksen, kun asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Asiakirjojen julkisuuteen kuitenkin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja muita lakeja, siltä osin kuin lakia oikeuden käynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa ei toisin säädetä.

Hallintotuomioistuimissa käsitellään valituksia, joita ihmiset ovat tehneet viranomaisten päätöksistä.  Käsittely on yleensä suurimmalta osin kirjallista, joten julkisuus asiakirjoissa ja päätöksissä on tärkeää. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa säätää muun muassa asiakirjojen, oikeudenkäynnin tietojen, suullisen käsittelyn ja hallintotuomioistuimen ratkaisun julkisuudesta. Näihin kaikkiin sovelletaan yleisesti julkisuusperiaatetta, jonka mukaan esimerkiksi oikeudenkäynti ja oikeudenkäynti asiakirjat ovat julkisia, ellei edellä mainitussa laissa toisin mainita. Suullisia käsittelyjä pidetään tosin harvoin hallinto-oikeudessa ja usein niissä käsitellään lisäksi salaista tietoa, joten niihin pääsyä on voitu rajoittaa.  Myös muita julkisia tietoja voidaan säätää salassa pidettäväksi laissa mainituissa tilanteissa. Hallintotuomioistuimen ratkaisua ei kuitenkaan voi säätää salaiseksi, vaan sen tulee aina antaa julkisuuteen päätöksen lopputulos sekä sovellettavat lainkohdat. Hallintotuomioistuimia koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä lakimiespuhelimeen saadaksesi tarkemmin tietoa. 


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »