Minilex - Lakipuhelin

Kutsu jakautumisesta päättävään osuuskunnan kokoukseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunta voi halutessaan pyrkiä järkeistämään ja uudelleenorganisoimaan toimintaansa muun muassa jakautumalla. Jakautumisella tarkoitetaan sitä, että osuuskunnan toiminta pilkotaan varoineen ja velkoineen osiin ja joko jotkut osista tai kaikki osat luovutetaan yhteen tai useampaan vastaanottavaan osuuskuntaan. Vastaanottavan osuuskunnan tulee luovuttaa jakautuvan osuuskunnan jäsenille omia osuuksiaan tai erityisiä oikeuksiaan jakautumisvastikkeena samassa suhteessa, kuin mitä jäsenellä kyseisiä oikeuksia tai osuuksia oli jakautuvassa osuuskunnassa. Osuuskunta voi jakaantua niin, että se jakautumisen myötä lakkaa kokonaan olemasta. Tämän lisäksi on mahdollista, että se jatkaa olemassa oloaan ikään kuin tynkänä entisestään. Toisaalta on myös mahdollista, että osuuskunta jakautuu joko jo olemassa olevaan tai vasta perustettavaan osuuskuntaan. Jakautumisesta säädellään yksityiskohtaisesti osuuskuntalaissa. Seuraavaksi syvennymme jakautumisesta päättävään osuuskunnan kokoukseen.

Jakautumisesta on siis päätettävä aina osuuskunnan kokouksessa, jolloin esimerkiksi hallitus ei ole riittävä elin tekemään päätöstä asiassa. Osuuskunnan kokouksen päättäessä jakautumisesta jäsenet on kutsuttava kokoukseen laissa säädetyllä tavalla. Kutsua jakautumisesta päättävään osuuskunnan kokoukseen ei saa toimittaa ennen jakautumissuunnitelman rekisteröimistä. Osuuskunnan hallituksen on siis ennen päätöstä laadittava jakautumisesta erityinen osuuskuntalaissa säädelty jakautumissuunnitelma, joka sitten on asianmukaisesti rekisteröitävä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin. Jakautumissuunnitelmassa on määrättävä muun muassa jakautumisen syistä, sääntöjen muutoksista vastaanottavassa osuuskunnassa tai perustettavan osuuskunnan säännöistä, tiedot annettavasta jakautumisvastikkeesta, selvitys osuuspääoman muutoksista, konsernisuhteista, pääomalainoista ja yrityskiinnityksistä.

Jakautumissuunnitelmasta on hankittava tilintarkastajan lausunto sekä jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten on kaikkien allekirjoitettava ja suunnitelma. Tämän jälkeen se voidaan määräajassa rekisteröidä. Seuraavaksi onkin vuorossa varsinainen tehtävä, eli jakautumisesta päättäminen osuuskunnan kokouksessa. Mikäli osuuskunnan kokousta ei vastaanottavassa osuuskunnassa kutsuta koolle, on jakautumisesta ilmoitettava osuuskunnan jäsenille samalla tavalla kuin kutsu osuuskunnan kokoukseen toimitetaan. Osuuskunnan jäsen voi kuukauden kuluessa ilmoituksesta kirjallisesti vaatia, että jakautumisesta tulee päättää osuuskunnan kokouksessa. Mikäli jakautumisesta päätetään osuuskunnan kokouksessa jäsenen vaatimuksesta, ja jos osuuskunnan laissa tarkoitetun ilmoituksen ja osuuskunnan kokouksen välinen aika on vähintään kuukausi, tai säännöissä määrätty pidempi kutsuaika, voidaan vastaanottavassa osuuskunnassa kokouskutsu toimittaa aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta tai lain mukaista viimeistä ilmoittautumispäivää.

Käytännössä siis jakautuminen on mahdollista toteuttaa vastaanottavassa osuuskunnassa ilmankin osuuskunnan kokouksen päätöstä, mutta ainoastaan noudattamalla kuvattua menettelyä. Tai mikäli vastaanottavalla osuuskunnalla on vähemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa jakautuvan osuuskunnan osuuksista, tulee päätös tehdä osuuskunnan kokouksessa, jos sitä vaativat jäsenet, joilla on vähintään 1/20 tai säännöissä määrätty pienempi määrä osuuskunnan osuuksista. Kuitenkin vaikka osuuskunta voisi sääntöjensä mukaan tehdä päätöksen hallituksen toimesta, eikä vaadittava määrä jäseniä vaadi kokouksessa päättämistä, voi yksikin jäsen vaatia, että on kokous pidettävä. Luonnollisesti myös määräaikoja osuuskunnan kokouksen järjestämisestä on noudatettava. Osuuskunnan säännöissä voidaan pidentää lyhyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa.

Jakautuvassa osuuskunnassa jakautumisesta päättää lähtökohtaisesti osuuskunnan kokous. Kuitenkin tilanteessa, jossa vastaanottavat osuuskunnat omistavat kaikki jakautuvan osuuskunnan osuudet, voi jakautumisesta päättää hallitus. Jakautumisesta päätetään osuuskunnan kokouksessa määräenemmistöllä. Jos joku jäsen vastaanottaisi jakautumisen myötä heikommat oikeudet, kuin mitä hänellä on valmiiksi, tulee jakautumisesta päättää vain tämän jäsenen suostumuksella. Lisätietoja aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa