Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jakautumisen peruuntuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jakautuminen on eräänlainen yritysjärjestelyn muoto, jossa voidaan jakaa esimerkiksi osuuskunnan toiminta useampaan lohkoon ja siirtää osa tai kaikki lohkoista toisille osuuskunnille varoineen ja velkoineen sillä ajatuksella, että kaikki osuuskunnan lohkot tulisivat uudessa muodossaan esimerkiksi taloudellisesti kannattavampaan käyttöön. Jakautumisessa ajatuksena on, että jakautuvan osuuskunnan jäsenet siirtyvät niine hyvineen jäseniksi vastaanottavaan osuuskuntaan, niin että jakautuvan osuuskunnan toiminta voi jatkua kaikilla tavoin mahdollisimman ennallaan. Luonnollisesti mikäli osa jakautuvasta osuuskunnasta jatkaa normaaliin tapaan liiketoimintaansa, niin sen jäsenille jää myös osuuksien omistus ja hyödyntämisoikeus normaalilla tavalla myös tähän vanhaan osuuskuntaan.

Jakautumisen täytäntöönpanoa säädellään osuuskuntalaissa hyvinkin tiukasti. Tämä siitä huolimatta, että tavat toteuttaa jakautuminen ovat varsin moninaisia. Osuuskunta voi nimittäin jakautuessaan purkautua kokonaan, eli jakautua kokonaisuudessaan vastaanottaville osuuskunnille tai sitten se voi aikaisemmin mainitulla tavalla jatkaa eräänlaisena "tynkäosuuskuntana" toimintaansa vielä jakautumisen jälkeenkin. Lisäksi jakautuminen ei edellytä, että vastaanottava osuuskunta on olemassa jo valmiiksi ennen jakautumista. Vastaanottava osuuskunta voidaan hyvinkin perustaa jakautumisen yhteydessä. Kuitenkin riippumatta tavasta, jolla jakautuminen toteutetaan, tulee osuuskuntalakia noudattaa tarkoin. Laissa on huomattava määrä jakautuvan osuuskunnan jäseniä sekä velkojia suojaamaan tarkoitettuja säännöksiä.

Jakautuvan osuuskunnan jäsenillä on oltava oikeus jakautumispäätöstä vastustettuaan saada osuutensa lunastetuiksi, eli toisin sanoen lopettaa osuuskuntajäsenyytensä. Velkojilla on toisaalta myös oikeus erityisessä kuulutusmenettelyssä riitauttaa jakautuminen. Jos velkoja vastustaa jakautumista, ei sitä voida panna täytäntöön maksamatta ensin velkojan saatavia kokonaisuudessaan. Toki velkojan kanssa asia voidaan sopia muutenkin, mutta kaikkien velkojen maksaminen on ainoa lain takaama varma keino toteuttaa jakautuminen velkojan vastustuksesta huolimatta. Kun kaikki vaikuttaa olevan jakautumisen täytäntöönpanon suhteen kunnossa, voidaan jakautuminen rekisteröidä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Rekisteröinnillä jakautumisesta tulee tavallaan virallista, sillä ulkopuolisetkin voivat tällöin nähdä osuuskunnan jakautuneen.

Osuuskunnan jakautuminen voi kuitenkin peruuntua vielä sen rekisteröinnin jälkeenkin. Peruuntuminen voi lain mukaan johtua siitä, että jakautumispäätös on pätemätön tuomioistuimen lainvoimaisen tuomion mukaan. Osuuskunnan päätöksen pätemättömäksi toteaminen edellyttää, että päätökseen tyytymätön osuuskunnan jäsen, hallitus, hallintoneuvosto taikka hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen taikka toimitusjohtaja panee vireille kanteen osuuskuntaa vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Tällöin kannetta aletaan käsitellä siis osuuskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa ja jakautuminen voidaan tuomiolla todeta sittemmin pätemättömästi. Koska tuomion saamisessa kestää usein itse oikeusprosessin aloittamishetkestä melko kauan, on todennäköistä jopa, että jakautumispäätös on jo ehditty rekisteröidä ennen kuin tuomio saadaan.

Jakautuva osuuskunta ja vastaanottava osuuskunta ovat yhteisvastuussa sellaisesta vastaanottavan osuuskunnan velvoitteesta, joka on syntynyt jakautumisen rekisteröimisen jälkeen mutta ennen tuomion rekisteröimistä. Ajatuksena on se, että molemmat osuuskunnat ovat yhtä lailla hyväksyneet jakautumisen huolimatta jakautumisen perusteissa olevista puutteista, jotka johtavat jakautumisen kieltävään tuomioon. Molemmilla osuuskunnilla siis tällöin tulee olla vastuu kaikista niistä velvoitteista, joihin uusi osuuskunta tai jo olemassa oleva osuuskunta yhdistettynä osalla toista osuuskuntaa ovat ryhtyneet. Velvoitteilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi tavanomaisia osuuskunnan toimintaan liittyviä sopimuksia tai osuuskuntaan liittyviä muita järjestelyitä. Lisätietoja aiheesta sinulle tarjoaa lakipuhelin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]