Minilex - Lakipuhelin

Kuulutus ja ilmoitus osuuskunnan velkojille

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakautuminen on eräs osuuskunnan keino tehdä yritysjärjestelyitä ja tarpeen mukaan yhdistellä esimerkiksi eri liiketoiminnan osa-alueita tarkoituksenmukaisemmin keskenään. Jakautumisessa siis osuuskunta pilkotaan ensin sopiviin osiin varoineen ja velkoineen, minkä jälkeen joko jokainen tai vain osa näistä osista liitetään toisiin osuuskuntiin. Myös osuuskunnan liitettäviin osiin kuuluvat jäsenet liittyvät vastaanottavan osuuskunnan jäseniksi ja ovat oikeutettuja niin sanottuun jakautumisvastikkeeseen. Osuuskuntalaissa on säädelty tarkasti osuuskunnan jäsenten oikeuksista osuuksiensa lunastukseen tai jakautumisvastikkeeseen jakautumisen yhteydessä. Toinen varjeltava taho jakautumisen yhteydessä ovat kuitenkin osuuskunnan velkojat. Siirtämällä esimerkiksi velkainen osa osuuskuntaa maksukyvyttömälle vastaanottajalle, voitaisiin kätevästi vähentää osuuskunnan maksuvelvoitteita. Käytännössä velkojia kuitenkin suojataan tältä.

Niillä jakautuvan osuuskunnan velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröimistä, on oikeus vastustaa osuuskunnan jakautumista. Sama oikeus on myös niillä velkojilla, joiden saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin laissa tarkemmin säädetään, ja joiden saatava on syntynyt viimeistään laissa tarkoitettuna määräpäivänä. Määräpäivällä tarkoitetaan rekisteriviranomaisen kuulutukselleen asettamaa määräpäivää, johon mennessä velkojien on vastustettava jakautumista. Rekisteriviranomaisen tulee nimittäin jakautuvan osuuskunnan hakemuksesta antaa edellä tarkoitetuille velkojille kuulutus, jossa mainitaan velkojan oikeudesta vastustaa osuuskunnan jakautumista ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisteriviranomaiselle viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

Kuulutuksen antamista on haettava neljän kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman rekisteröimisestä. Muussa tapauksessa jakautuminen raukeaa. Vaikka siis kuulutus tulee hakea rekisteriviranomaiselta itsenäisesti, eikä se seuraa jakautumissuunnitelman rekisteröinnistä viran puolesta, on se jakautumisen ehdoton edellytys.  Rekisteriviranomaisen tulee julkaista kuulutus virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää ja rekisteröitävä kuulutus viran puolesta. Kuulutus on annettava vastaanottavan osuuskunnan hakemuksesta myös vastaanottavan osuuskunnan velkojille, mikäli sulautuminen on jakautumissuunnitelmasta annetun tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan osuuskunnan velkojen maksun. Voihan olla, että vastaanottava osuuskunta kamppailee maksuvaikeuksien kanssa jo valmiiksi, jolloin velkaisen osuuskunnanosan liittäminen toimintaan voisi kuormittaa ratkaisevalla tavalla vastaanottavankin osuuskunnan maksuvalmiutta ja vakavaraisuutta.

Osuuskunnan on viimeistään kuukausi ennen määräpäivää lähetettävä kuulutuksesta kirjallinen ilmoitus sellaisille laissa tarkoitetuille tunnetuille velkojilleen, joiden saatava on syntynyt ennen jakautumissuunnitelman rekisteröintiä. Mikäli jakautuvan osuuskunnan jäsen on lain nojalla vaatinut palautusta taikka lisäosuuden, sijoitusosuuden, optio-oikeuden tai muun lisäosuuteen tai sijoitusosuuteen oikeuttavan oikeuden omistaja on vaatinut palautusta tai lunastusta sääntöjen tai oikeuden ehtojen perusteella, on osuuskunnan velkojille ilmoitettava palautettaviksi tai lunastettaviksi vaadittujen osuuksien ja oikeuksien määrät. Tämä ilmoitus on annettava velkojille siksi, että osuuspääoman palauttaminen pienentää osuuskunnan omaa pääomaa, mikä taas heikentää yhtiön vakavaraisuutta ja lisää nettovelkaantuneisuutta, vaikka velan absoluuttinen määrä ei kasvaisikaan. Ilmoitus voidaan lähettää vasta jakautumisesta päättävän osuuskunnan kokouksen jälkeen. Mikäli kaikki mainittujen oikeuksien haltijat ovat ilmoittaneet luopuvansa lunastusoikeudesta, taikka heillä ei muuten ole lunastusoikeutta, voidaan ilmoitus kuitenkin lähettää aikaisemmin.

Osuuskunnan jakautumisessa on siis tarjottu velkojille kattavat mahdollisuudet vastustaa toimenpidettä, mikäli he tai joku heistä kokee saataviensa vaarantuvan yritysjärjestelyn myötä. Huomattavaa on, että saatavien vaarantuminen perustuu aina velkojan omaan subjektiiviseen arvioon, eikä siten vaadi esimerkiksi tilintarkastajan tai muun taloudellisten tunnuslukujen ammattilaisen vahvistusta. jakautumisen voi luonnollisesti toteuttaa velkojan vastustuksesta huolimatta maksamalla pois ne velat, jotka aiheuttavat ongelmia. Lisätietoja aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]