Minilex - Lakipuhelin

Kokonaan jakautuvan osuuskunnan lopputilitys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jakautuminen voidaan toteuttaa monella tapaa. Jakautuminen on vain eräänlainen yleisnimitys toimitukselle, jossa osuuskunnan toiminta, varat ja velat pilkotaan ikään kuin osiin ja ainakin osa niistä luovutetaan vastaanottavalle tai vastaanottaville muille osuuskunnille. Osittaisjakautumisessa osa jakautuvan osuuskunnan varoista ja veloista siirtyy vastaanottavalle osuuskunnalle. Tämän jälkeen jakautuva osuuskunta jatkaa toimintaansa eränlaisena tynkänä itsestään ja ilman luonnollisesti toiselle osuuskunnalle luovuttamaansa osaa, mutta jatkaa kuitenkin. Sen sijaan kokonaisjakautumisessa kaikki jakautuvan osuuskunnan varat sekä velat siirtyvät vastaanottajalle, minkä jälkeen jakautuva osuuskunta lopettaa toimintansa. On huomattava, että kokonaisjakautumisessa vastaanottavia osuuskuntia on oltava vähintään kaksi, sillä muutoinhan kyse olisi ainoastaan osuuskunnan fuusioitumisesta, eli sulautumisesta toiseen osuuskuntaan.

Kokonaisjakautumisessa toimintansa lopettaneen osuuskunnan hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdollisimman nopeasti jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava toimintansa lopettaneelle osuuskunnalle lopputilitys, eli tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, joka on kulunut siitä, kun edellinen tilinpäätös ja toimintakertomus esitettiin osuuskunnan kokouksessa. Tilinpäätös ja toimintakertomus on siis laadittava riippumatta siitä, milloin osuuskunnalla olisi tilikautensa mukaisesti velvollisuus laatia kyseiset dokumentit. Tilinpäätökseen kuuluvat tase ja tuloslaskelma, joista tase kuvaa osuuskunnan varojen ja velkojen jakautumista sekä tuloslaskelma osuuskunnan toiminnassaan tuottamaa voittoa tai tappiota. Toimintakertomus on muodoltaan enemmän sanallinen ja vähemmän numeerinen dokumentti, jossa kuvataan osuuskunnan liiketaloudellisesti ja organisatorisesti merkittävimpiä toimenpiteitä edellisen tilinpäätöksen jälkeen.

Tämä lopputilitys annetaan osuuskunnan tilintarkastajille, joiden tulee kuukauden sisällä antaa lopputilityksestä tilintarkastuskertomus. Luonnollista on, että tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on annettava lopputilityksestä tilintarkastuskertomus vain, jos osuuskunnassa on sen sääntöjen tai osuuskuntalain vaatimusten mukaan oltava tilintarkastaja. Tilintarkastajaa ei siis tarvitse valita ainoastaan lopputilitystä varten. Kun osuuskunnan hallitus on saanut tilintarkastajiltaan tämän lopputilitystä koskevan toimintakertomuksen, on sen viivytyksettä kutsuttava koolle osuuskunnan kokous, jossa lopputilitys vielä vahvistetaan. Lopuksi lopputilitys on vielä rekisteröitävä kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa sen vahvistamisesta.

Rekisteri-ilmoitukseen on siis liitettävä tilintarkastuskertomus sekä mahdollinen konsernitilintarkastuskertomus, mikäli sellainen on tarpeen. Tämän lisäksi on ilmoitukseen lisättävä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan vakuutus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä sekä tiedot siitä, mitä osuuskunnan ylijäämälle, eli ylimääräiselle varallisuudelle tehdään. Toisin sanoen on kuvailtava ne periaatteet, joilla lopettavan osuuskunnan ylimääräiset varat jaetaan sen jäsenille. Jos mainittuja dokumentteja ei toimiteta Patentti- ja rekisterihallitukselle määräajassa, niin rekisteriviranomaiset voivat uhkasakon nojalla vaatia toimitusjohtajaa tai hallituksen jäsentä hoitamaan tehtävänsä. Viimeisenä konstina rekisteriviranomaisilla on osuuskunnan määrääminen poistettavaksi rekisteristä, mikäli johtoa ei uhkasakonkaan avulla saada hoitamaan tehtäviään.

Käytännössä siis, jos osuuskunta käy läpi kokonaisjakautumisen, ei alkuperäisestä osuuskunnasta jää siis jäljelle mitään. Tällöin purkumenettely on ainoa lain mukaan jakautuvaa osuuskuntaa koskeva pakollinen toimenpide. Menettelyyn kuuluu siis lopputilityksen laatiminen, sen hyväksyminen asianmukaisella tavalla osuuskunnan kokouksessa, tarvittavan tilintarkastuksen ja siitä seuraavan tilintarkastuskertomuksen laadittaminen, sekä lopuksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan vakuutusten kirjaaminen ylös. Kun kaikki tämä on kasassa, voidaan osuuskuntaa hakea rekisteristä poistettavaksi ja se voi siten lakata olemasta. Lisätietoja aiheesta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]