Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan jakautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan jakautumisen yhteydessä on jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten laadittava kirjallinen jakautumissuunnitelma sekä päivättävä ja allekirjoitettava se. Osuuskuntalaissa on määrätty tarkemmin ne jakautumisen kannalta olennaiset tiedot, jotka jakautumissuunnitelmasta tulee käydä ilmi. Sisältövaatimuksiltaan jakautumissuunnitelma on hyvin pitkälti samanlainen kuin osuuskuntien sulautumisen yhteydessä tehtävä sulautumissuunnitelma. Osuuskuntalain mukaan jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten on nimettävä tilintarkastaja antamaan suunnitelmasta lausuntoa jakautumiseen osallistuville osuuskunnille. Tilintarkastajan tulee lausunnossaan ottaa kantaa siihen, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja riittävät tiedot jakautumisvastikkeen jakamisesta ja niistä perusteista, joiden mukaan se määrätään sekä lausua siitä, vaarantaako jakautuminen osuuskunnan velkojen maksun.

Jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien on yhdessä rekisteröitävä jakautumissuunnitelma kaupparekisteriin kuukauden sisällä sen allekirjoittamisesta ja liitettävä mukaan tilintarkastajan lausunto. Muuten jakautuminen raukeaa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »