Minilex - Lakipuhelin

Kulukysymyksen käsittely ja hävinneen osapuolen vastuu kuluista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kysymys kulujen korvaamisesta käsitellään usein pääasian yhteydessä, mutta se voidaan käsitellä myös erikseen. Oikeudenkäyntikulunsa korvattavaksi haluavan asianosaisen on sitä siviiliasioissa nimenomaan vaadittava, jotta tuomioistuin voisi ottaa asiaan kantaa. Pääsääntönä kulujen korvaamisessa on, että hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Lainsäädännössä on tästä kuitenkin poikkeuksia, jotka määräytyvät muun muassa riita-asian olosuhteiden ja asianosaisen oman toiminnan perusteella. Lisäksi asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.

Jos hävinnyt asianosaistaho koostuu useasta kantajasta tai vastaajasta, tulevat he hävinneenä osapuolena yhteisvastuuseen voittopuolelle korvattavista kuluista. Tuomioistuin voi kuitenkin jakaa korvattavat kulut henkilöluvun mukaan tasan tai sitten määrätä jonkun korvausvelvollisten puolelta maksamaan enemmän kuin muut, jos hän on aiheuttanut toiminnallaan ylimääräisiä kuluja tai hänen osansa asian käsittelyssä on vaatinut enemmän voimavaroja kuin muiden myötäpuolten.

Pääsääntönä on siis se, että hävinnyt asianosainen on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Tästä voidaan kuitenkin poiketa esimerkiksi silloin, jos voittanut osapuoli on aloittanut oikeudenkäynnin ilman vastapuolen antamaa aihetta, jättänyt saapumatta oikeudenkäyntiin tai asia on ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että hävinneellä osapuolella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Hävinneen osapuolen vastuu oikeudenkäyntikulujen korvausvastuusta käsitellään kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa