Minilex - Lakipuhelin

Kuka tahansa voi hakea käyttämättömään kasvilajikkeeseen pakkolupaa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos rekisteröidyn lajikkeen lisäysaineistoa ei tuoteta markkinoille yleisen edun kannalta kohtuullisin ehdoin ja elintarvikehuollon yleisiin tarpeisiin nähden riittävästi, voi se, joka haluaa käyttää lajiketta ammattimaisesti Suomessa, saada siihen pakkoluvan, jollei kasvinjalostajanoikeuden haltijan menettelyyn ole hyväksyttävää syytä. Pakkoluvan saaneella on tuomioistuimen takaama oikeus vastiketta vastaan käyttää toisen omistamaa rekisteröityä lajiketta hyväkseen ammattimaisesti.

Pakkoluvan hakemiselle varsinaisesti ole mitään ehtoja, sitä ei kuitenkaan voida myöntää kenelle tahansa. Pakkolupa voidaan myöntää vain sellaiselle hakijalle, jolla katsotaan olevan edellytykset hyväksyttävällä tavalla ja pakkoluvassa määrättävillä ehdoilla käyttää hyväksi kasvinjalostajanoikeuden kohteena olevaa lajiketta. Pakkoluvan voi siis saada vain, jos on valmis käyttämään lajiketta ammattimaisesti hyväkseen Suomessa. Käyttö pelkästään ulkomailla ei luo suomalaisille tuomioistuimille riittävää intressiä määrätä pakkolupaa. Ei-ammattimainen käyttö puolestaan ei riitä pakkoluvan myöntämiseen, sillä se ei vaadi koskaan minkäänlaista lajikkeen omistajan lupaa. Toiseksi, hakijalla on oltava edellytykset käyttää lajiketta hyväksyttävällä tavalla ja pakkoluvassa määrättävillä ehdoilla. Kyse on siis tuomioistuimen arviosta siitä, suoriutuuko pakkoluvan saaja hänelle asetetuista velvoitteista. Tuomioistuin arvioi edellytysten olemassaolon tapauskohtaisesti.

Pakkoluvan myöntää tuomioistuin, joka määrää, missä laajuudessa suojattua lajiketta saa käyttää, sekä vahvistaa vastikkeen ja muut pakkoluvan ehdot. Tuomioistuin voi kasvinjalostajanoikeuden haltijan vaatimuksesta kumota pakkoluvan tai vahvistaa sille uudet ehdot, jos oleellisesti muuttuneet olosuhteet sitä edellyttävät.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa