Minilex - Lakipuhelin

Konkurssituomioistuimen liitännäistoimivalta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Yleensä velalliseen konkurssiin asettanut tuomioistuin on sopivin ratkaisemaan myös muut konkurssimenettelyyn liittyvät asiat, joita kutsutaan (konkurssin) liitännäisasioiksi. Liitännäistoimivalta kytkeytyy niin sanottuun konkurssin attraktiovaikutukseen. Attraktiovaikutus liittyy tuomioistuimen toimivallan laajuuteen: jos attraktiovaikutus on suppea, vain konkurssimenettelyn etenemiselle välttämättömät ratkaisut liitetään konkurssimenettelyn yhteyteen. Tällöin muut erimielisyydet jäävät ratkaistaviksi erillisissä oikeudenkäynneissä, vaikka ne todentuisivatkin konkurssin yhteydessä.

Konkurssilaissa on lueteltu kahdeksan asiaa, joita konkurssiin asettamisesta päättänyt tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään (yleinen liitännäisforum). Näitä ovat muun muassa: pesänhoitajan määrääminen, jakoluettelon vahvistaminen, konkurssin peruuntuminen ja raukeaminen sekä julkisselvitys. Muut asiat, kuten pesänhoitajan korvausvelvollisuutta koskevat riidat, ohjautuvat normaalisti vastaajan yleiseen oikeuspaikkaan.

Liitännäisforum on ehdoton ja yksinomainen, mutta siitä tehdään kuitenkin kaksi poikkeusta: jos liitännäisasia koskee konserniin kuuluvaa velallista, se voidaan siirtää konserniforumiin ja mikäli velallinen määrätään vangittavaksi niskoittelun vuoksi, ”niskoitteluforum” on valinnainen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »